Formuerettslunsj: "Den funksjonelle og den enhetlige tilnærmingen: noen typetilfeller i praksis".

Karoline Haug er stipendiat ved Universitetet i Amsterdam der hun forsker på den funksjonelle og den enhetlige tilnærmingen til overføring av eiendomsrett. Nærmere bestemt forsøker hun å svare på hva det innebærer å følge den ene eller den andre modellen.

I denne formuerettslunsjen skal hun presentere en del av avhandlingen, som omhandler forholdet mellom de ulike tilnærmingene og utfallet av praktiske konfliktsituasjoner. Vi skal se nærmere på hvordan noen utvalgte typetilfeller løses i norsk, svensk, nederlandsk og fransk rett, og hva man kan si om tilnærmingene basert på dette.

Publisert 12. mai 2020 14:27 - Sist endret 13. mai 2020 14:09