Formuerettslunsj: HR-2020-2401-A Flypassasjer

Velkommen til formuerettsseminar ved professor Marte Kjørven, fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

HR-2020-2401-A gjelder krav på standarderstatning ved en forsinket flyvning og reiser spørsmål om slike krav kan falle bort etter ulovfestede regler om reklamasjon. Marte Kjørven presenterer dommen og innleder til diskusjon.

Publisert 8. feb. 2021 16:48 - Sist endret 8. feb. 2021 16:48