Felles MIC- og forumerettslunsj – Det ulovfestede kontraktshjelperansvarets rekkevidde

Vitenskapelig assistent Gunnhild Frette Berg presenterer problemstillingen i masteroppgaven sin.

Bildet kan inneholde: klær, panne, hår, kinn, hode.

Temaet for avhandlingen er det ulovfestede kontraktshjelperansvarets rekkevidde for direkte skadeforvoldelse på annet enn kontraktsgjenstanden. Problemstillingen er aktualisert av entrepriseavgjørelsen, HR-2020-1120-A (Kystverket). I denne dommen oppstilte Høyesterett et betingelseskrav og et tilknytningskrav mellom skade og kontrakt. I presentasjonen skal det ses nærmere på kravenes innhold og kontraktsrettslige rekkevidde, samt hvorvidt de utgjør et rettsteknisk godt vurderingstema.

Vel møtt.

Publisert 23. feb. 2021 07:49 - Sist endret 23. feb. 2021 07:49