Formuerettslunsj: Læren om realitetsdrøftelser & HR-2020-2254 (Rambøll)

Velkommen til formuerettsseminar ved professor Lasse Simonsen.

Bildet kan inneholde: panne, smil, visjon omsorg, halsbånd, briller.

Det har vært en utbredt oppfatning at debitor kan miste retten til å påberope seg for sen reklamasjon fra kreditor angående mangler ved ytelsen – doktrinen om realitetsdrøftelser. I HR-2020-2254 Rambøll  drøftes berettigelsen av denne doktrinen innenfor bygge- og anleggs kontrakter

Publisert 11. mars 2021 10:14 - Sist endret 18. mars 2021 10:05