Formuerettslunsj: "Formuerett og bærekraft"

Velkommen til formuerettsseminar ved professor Ernst Nordtveit, fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Bildet kan inneholde: briller, hake, eldre, rynke.

Formueretten som ramme for økonomiske disposisjonar og investeringar. Offentlegrettsleg regulering av kommando og kontroll-typen har avgrensa effekt. Kan omsynet til økonomisk rasjonalitet og effektivitet i formueretten erstattast eller supplerast med omsynet til bærekraft? Kan omsynet til bærekraft varetakast effektivt gjennom reform av formuerettslege reglar som gjev økosystem og naturmangfald økonomisk verdi?

 

 

Publisert 12. okt. 2020 11:55 - Sist endret 20. jan. 2021 14:53