Faglunsj: HR-2021-2201-A (Bori 4)

Formuerettsgruppa inviterer til faglunsj om "Bori 4-dommen" (HR-2021-2201-A). For fjerde gang på nokså kort tid kommer Høyesterett med interessante uttalelser om forholdet mellom kontrakts- og deliktsansvar. 

Tidligere vit.ass ved IfP, Sverre Runde, som nå er advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten, vil innlede til diskusjon. Sverre leverte sin masteravhandling i 2020 med tittelen "Deliktsansvar i kontraktsforhold".

I innledningen vil Sverre se nærmere på hvilke avklaringer den nyeste Bori-dommen bringer med seg om den alminnelige erstatningsrettens anvendelse i kontraktsforhold, vilkårene for deliktsansvar når tapet har oppstått under kontraktsoppfyllelse og spørsmålet om kreditor fritt kan velge mellom kontrakts- og deliktsansvar dersom vilkårene er oppfylt etter begge erstatningsgrunnlag. Et viktig spørsmål er om Høyesterett nå kan sies å ha ryddet opp i den opprinnelige Bori-dommens rekkevidde (Rt-2015-276).

mann, dress, smil
Sverre Runde, Advokatfullmektig, Regjeringsadvokaten

Etter Sverres innledning vil professor Amund Tørum komme med en forberedt kommentar. Til slutt åpnes det for diskusjon.

mann, dress, sort, slips, skjorte
Amund Bjøranger Tørum, professor, Nordisk institutt for sjørett

Program

1200-1230: Sverre Runde (innledning)
1230-1245: Amund Tørum (kommentar)
1245-1315: Diskusjon

Vel møtt! 

 

Publisert 3. des. 2021 11:59 - Sist endret 30. mai 2022 16:26