Om Senterets arenaer og aktiviteter

Både akademikere som arbeider med forskningsspørsmål innen kommersiell rett og praktikere er tilknyttet Senteret. Senteret arrangerer jevnlig fagseminarer og konferanser. Den utadrettede virksomheten ledes gjennom arenaer innenfor særlige kompetanseområder:

Senteret ledes av førsteamanuensis ph.d. Birgitte Hagland.

For en nærmere oversikt over arenaenes og Senterets virksomhet, se våre arrangementer.

Publisert 18. okt. 2019 10:29 - Sist endret 24. jan. 2020 08:53