Concerned students Norway

Concerned Students Norway er et nettverk for studenter som lurer på hvordan utdannelsen kan være ledd i en bærekraftig utvikling. Vi ønsker å skape en bred forståelse av klimaproblemene, og finne mulige løsninger gjennom tverrfaglig samarbeid og kunnskapsutvekslig.

Dagens studenter vil møte konsekvensene av klimaendringene og må forholde seg til dem på forskjellige måter. CStN vil arbeide for å løfte klima- og miljøspørsmål på den akademiske agendaen, både gjennom egne arrangementer og ved å utfordre lærestedene.

 

Vi skal:

• Utveksle faglig kunnskap og kreativ tenkning.

• Være en kilde til relevant og oppdatert forskning innenfor en rekke fagfelt, blant annet gjennom vår tilknytning til Concerned Scientists Norway.

• Bidra til at studenter og forskere utfordrer og inspirerer hverandre, blant annet ved å utforske grønne og bærekraftige muligheter innad i fagfeltene.

• Fungere som et nettverk av engasjerte studenter, og danne grunnlag for spennende karrierer innen bærekraftig utvikling.

 

 

Publisert 10. apr. 2014 09:53 - Sist endret 12. jan. 2021 10:31