Oslo Model United Nations (JusMUN)

MUN er simulering av FNs ulike organer og komitéer. Aktuelle globale temaer blir diskutert på engelsk, ved å følge FNs prosedyrer. MUN er populært i hele verden, og mange universiteter har sine grupper.

JusMUN ble grunnlagt av studenter ved det Juridiske Fakultet i Oslo, og er en undergruppe til Norway MUN. Foreningen ønsker å belyse globale temaer på en aktiv måte, og å se folkeretten i praksis. I tillegg til simuleringer holdt på fakultetet, drar foreningen på flere internasjonale konferanser i løpet av året.

 

English:

MUN is a simulation of the different UN bodies. Current global issues are discussed in English following UN procedure. MUN is popular around the world and many universities have their own groups.

 

JusMUN was established by students at the Law Faculty in Oslo, and is a sub-organisation to Norway MUN. The association aims to approach global issues in an active way and see how international law works in practice. In addition to simulations held at the faculty, the association participates in several international conferences during the year.

 

Publisert 10. apr. 2014 09:50 - Sist endret 11. feb. 2016 10:34