Lex Mercatoria

www.lexmercatoria.org

www.jus.uio.no/lm

  toc   scroll    txt   pdf   pdf    odt    A-Z  Document Manifest   home 
<< previous TOC next >>
< ^ >

York-Antwerpen Reglene 1994 [Norsk tekst]

Tolkingsregel

Hovedregel

Regel A

Regel B

Regel C

Regel D

Regel E

Regel F

Regel G

Regel I - Overbordkasting av last

Regel II - Tap og skade ved oppofrelser for felles sikkerhet

Regel III - Slukking av brann ombord

Regel IV - Bortkapping av vrakgods

Regel V - Frivillig strandsetting

Regel VI - Bergelønn

Regel VII - Skade på maskineri og kjeler

Regel VIII - Utgifter ved å lette et grunnstøtt skip og derav følgende skade

Regel IX - Last, skipsmaterialer, forråd og rekvisita anvendt som brensel

Regel X - Nødhavnsutgifter mv

Regel XI - Hyre og kostpenger til besetningen og andre utgifter ved anløp av og opphold i nødhavn mv

Regel XII - Skade på last ved lossing mv

Regel XIII - Fradrag i reparasjonskostnader

Regel XIV - Midlertidige reparasjoner

Regel XV - Tap av frakt

Regel XVI - Erstatning for last som er tapt eller skadet ved oppofrelse

Regel XVII - Bidragsverdier

Regel XVIII - Skade på skip

Regel XIX - Ikke anmeldt eller uriktig anmeldt last

Regel XX - Tilveiebringelse av pengemidler

Regel XXI - Renter av felleshavarierstatninger

Regel XXII - Behandling av kontante deposita

Endnotes

Endnotes

Metadata

SiSU Metadata, document information

Manifest

SiSU Manifest, alternative outputs etc.

York-Antwerpen Reglene 1994

CMI

copy @ Lex Mercatoria

York-Antwerpen Reglene 1994 [Norsk tekst]

Regel XIII - Fradrag i reparasjonskostnader

I reparasjonskostnader som erstattes i felleshavari skal det ikke gjøres fradrag for forskjellen mellom nytt og gammelt når gamle materialer eller deler blir skiftet ut med nye, unntatt når skipets alder er over 15 år, da det skal gjøres fradrag med en tredel. Fradragene bestemmes etter skipets alder regnet fra 31 desember i det år da byggingen ble fullført til datoen for felleshavarihandlingen, med unntak for isolasjon, livbåter og liknende båter, kommunikasjons- og navigasjonsapparater og -utstyr, maskineri og kjeler, der fradragene bestemmes etter alderen av de særskilte delene som fradragene gjelder.

Fradragene for de nye materialene eller delene gjøres kun i kostnadene til materialene i ferdig bearbeidet stand, klargjort for installering på skipet.

Det gjøres ikke fradrag for forsyninger, forråd, rekvisita, ankere og ankerkjettinger.

Dokk- og slippleie samt utgifter i forbindelse med skifting av skipet erstattes fullt.

Kostnader til å rengjøre, male eller belegge skipsbunnen erstattes ikke i felleshavari, med mindre bunnen er malt eller belagt i løpet av de siste tolv månedene før felleshavarihandlingen fant sted; i så fall skal halvparten av kostnadene erstattes.


  toc   scroll    txt   pdf   pdf    odt    A-Z  Document Manifest   home 
<< previous TOC next >>
< ^ >

Lex Mercatoria -->

( International Trade/Commercial Law & e-Commerce Monitor )

W3 since October 3 1993
1993 - 2010

started @The University of Tromsø, Norway, 1993
hosted by The University of Oslo, Norway, since 1998
in fellowship with The Institute of International Commercial Law,
Pace University, White Plains, New York, U.S.A.

Disclaimer!

© 

Ralph Amissah
Lex Mercatoria