English version of this page

Nina Egeland

Vitenskapelig assistent - Nordisk institutt for sjørett
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47, Domus Media, 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)