Nettsider med emneord «Folkerett»

Publisert 25. okt. 2017 08:26

100-årsdagen for den russiske revolusjon ble markert med en internasjonal konferanse den 7. november i Gamle Festsal. Konferansen belyste hvilken innflytelse den russiske revolusjonen har hatt på rettsutviklingen i Norden. 

Publisert 31. juli 2017 12:54
Publisert 26. juni 2013 14:56
Publisert 15. okt. 2012 11:08
Publisert 13. jan. 2011 10:56