Nettsider med emneord «Forvaltning»

Bildet kan inneholde: azure, font, elektrisk blå, rektangel, logo.
Publisert 19. aug. 2022 12:20

Ein forvaltningsrettsleg studie av eit allment uavklart prinsipp med akvakulturretten som kontekst.

Minerallovutvalget
Publisert 13. juli 2022 14:11

Førsteamanuensis Katrine Broch Hauge, Nordisk institutt for sjørett har bidratt i NOU om ny minerallov - les og last ned utvalgets utredning NOU 2022:8 "Ny minerallov" 

Publisert 23. sep. 2021 14:52

Havbruksnæringen i både Norge og verden ellers er inne i en rivende og krevende utvikling. Det underliggende målet er å være med å sørge for bærekraftig matforsyning fra havet. Den fascinerende utviklingen i Norge fra attåtnæring til moderne matindustri stiller også den offentlige forvaltningen overfor krevende oppgaver. Hvordan denne forvaltningen bør organiseres, blir ofte diskutert både i og utenfor næringen.

Publisert 27. nov. 2018 15:45

Dette forskingsprosjektet undersøker muligheten for en økosystembasert forvaltning av Arktis. 

Fiskeoppdretts-anlegg, merder
Publisert 27. sep. 2018 14:43

Havbruksnæringen er sentral i regjeringens havstrategi. Deler av regelverket i havbruksnæringen  er fragmentert og uklart. Det er behov for en uavhengig gjennomgang og analyse av dette.

Prosjektet er et samarbeid med universitetene i Tromsø og Bergen.