Nettsider med emneord «Havbruksrett»

Grunnrente i havbruk
Publisert 24. nov. 2022 14:27

Kan grunnrenten i havbruket beskattes  gjennom eiendomsskatten?

Publisert 23. feb. 2022 13:25
laks, havet
Publisert 17. feb. 2022 14:56

Forskning ved Nordisk institutt for sjørett har bistått Nærings- og fiskeridepartementet med utkast til rettslige rammer for en fremtidsrettet havbruksnæring.

Nytt regime for havbruk til havs på høring - les høringsutkastet her

En brønnbåt langs norskekysten. Foto.
Publisert 1. okt. 2021 14:00

Hvilke utfordringer er det med brønnbåttransporten, og hvordan kan de håndteres og samordnes i praksis?

Publisert 14. sep. 2021 16:17

Arbeidsgruppen analyserer dagens organisering av havbruksmyndighetene og gir ni anbefalinger for hvordan framtidens havbruksforvaltning kan organiseres.

merder i fjord
Publisert 14. sep. 2021 15:36

Utredning fra en arbeidsgruppe ved Nordisk institutt for sjørett (august 2021).

FHF-prosjektet Rammevilkår og regelverk i havbruksnæringen

Innledning ved Ola Mestad og Eirik Wold Sund.

Innlegg fra flere representanter for næringen og forvaltningen.

Publisert 11. feb. 2021 16:27

Doktorgradsstipendiat Eirik Wold Sund og professor Ola Mestad innleder 

 

Publisert 11. feb. 2021 16:20

Professor Ole Kristian Fauchald innleder

Advokat Grunde Bruland holde en forberedt kommentar etter Ole Kristians innlegg.

Publisert 11. feb. 2021 15:22

Tonje C. Osmundsen, statsviter med doktorgrad i organisasjonsforskning fra NTNU, som har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter på akvakultur, og Jon Arne Grøttum, PhD i akvakultur fra NTNU og direktør for havbruk i Sjømat Norge, som vil dele praktiske erfaringer fra mange år i bransjen. Vitenskapelige assistenter Sigrd Østvik og Oskar Vegheim vil også presentere temaene for sine mastergradsavhandlinger

Publisert 14. feb. 2020 15:59
Publisert 15. okt. 2019 08:46
Publisert 27. feb. 2019 12:51

Vi inviterer til en ny havbruksrettsklubb med tittel: Kan kommunen styre miljøpåverknader frå akvakulturnæringa:?

Publisert 19. feb. 2019 09:46

Nordisk institutt for sjørett inviterer til et halvdagsseminar med tittelen "Havbruk og havinstallasjoner".

Publisert 21. jan. 2019 15:28

Vi inviterer til en ny havbruksrettsklubb med tittel: Fra attåtnæring til industri - formålet med konsesjonstildeling av oppdrettstillatelser i utvikling.

Publisert 21. nov. 2018 13:56

Bjørn Sørgård vil  innlede om trafikklyssystemet, og vitenskapelig assistent Håvard Berntzen vil snakke spesielt om «rødt lys»-situasjonen. Til slutt åpnes det for spørsmål/diskusjon.

Publisert 24. sep. 2018 13:28

 

1. Instituttleder Ola Mestad vil gi en orientering om prosjektet.

2. Professor emeritus Erling Eide innleder med en generell presentasjon om grunnrenten

3.  Advokat Liv Monica Stubholt, advokatfirmaet Selmer,  snakker om grunnrente i havbruksnæringen.

4. Spørsmål/diskusjon.

 

Publisert 18. des. 2017 15:24
Bildet kan inneholde: vann, sky, himmel, vannforsyning, båt.
Publisert 30. okt. 2009 10:19