Nettsider med emneord «Havvind»

Bildet kan inneholde: font, elektrisk blå, merke.
Publisert 24. nov. 2022 13:57

 Ivaretakelse av miljø- og arealinteresser gjennom reglene for strategisk planlegging av havvind

Publisert 10. aug. 2022 11:41

NIFS avdeling energirett deltar i prosjektet Ocean Grid, som handler om utvikling av et kraftnettverk til havs i samspill med havvindindustrien

Bildet kan inneholde: kart, verden, font, elektrisk blå, bildel.
Publisert 22. des. 2021 14:40

Nordisk institutt for sjørett har gleden av å invitere til Det 29. Nordiske Sjørettsseminar, som i år holdes i Reykjavik på Island.

Lenke til presentasjonene/innleggene

Havvindpark
Publisert 11. des. 2020 15:59

Juridiske rammevilkår er sentrale når man skal tilrettelegge for en bærekraftig energiomstilling. 

Nordisk institutt for sjørett skal bidra med sentral kompetanse innenfor energirett, kontraktsrett, EU/EØS-rett, miljørett, havrett, konsesjonsrett, arealplanlegging på land og til havs.

Bildet kan inneholde: vindturbin, vindmølle, vind farm, himmel, vann.
Publisert 13. nov. 2020 16:45

Nordisk institutt for sjørett og Norsk forening for energirett har gleden av å invitere til digitalt fagmøte/energijuridisk klubb

Seniorrådgiverne Gro Caroline Sjølie og Håvard Hamnaberg (Olje- og energidepartementet) innleder med å gi en innføring i konsesjonssystemet i havenergilova og havenergiforskrifta. Dernest vil advokat og partner Håkon Sandbekk (Advokatfirmaet Selmer) gå nærmere inn på spørsmål om markedstilgang og nettilknytning for havvindinstallasjoner før advokat Anne Ulset (Equinor) diskuterer prosjektfinansiering og utbyggingskontrakter. Førsteamanuensis Catherine Banet (Nordisk institutt for sjørett, UiO) vurderer behovet for planlegging og samordning offshore samt EUs strategi for fornybar energi til havs.

Avslutningsvis åpner vi for spørsmål og diskusjon i plenum.

Bildet kan inneholde: vindturbin, vindmølle, vind farm, himmel, vann.
Publisert 13. nov. 2020 16:32

Nordisk institutt for sjørett og Norsk forening for energirett har gleden av å invitere til digitalt fagmøte/energijuridisk klubb.

Seniorrådgiverne Gro Caroline Sjølie og Håvard Hamnaberg (Olje- og energidepartementet) innleder med å gi en innføring i konsesjonssystemet i havenergilova og havenergiforskrifta. Dernest vil advokat og partner Håkon Sandbekk (Advokatfirmaet Selmer) gå nærmere inn på spørsmål om markedstilgang og nettilknytning for havvindinstallasjoner før advokat Anne Ulset (Equinor) diskuterer prosjektfinansiering og utbyggingskontrakter. Førsteamanuensis Catherine Banet (Nordisk institutt for sjørett, UiO) vurderer behovet for planlegging og samordning offshore samt EUs strategi for fornybar energi til havs. Avslutningsvis åpner vi for spørsmål og diskusjon i plenum.

Publisert 1. sep. 2020 16:34

Innen energi- og klimarett behandler vi de sentrale juridiske spørsmålene som oppstår ved gjennomføring av klimamål og tilrettelegging for ny teknologi gjennom sektorbaserte virkemidler. Et viktig forskningsområde er de juridiske rammevilkårene for karbonfangst- og lagring og mulighet for økt bruk av hydrogen, hvor vi er involvert i flere tverrfaglige prosjekter.

Større utbyggingsprosjekter innenfor energi- og ressurssektorene krever inngåelse av en rekke spesialiserte leveranse- og tjenestekontrakter, herunder komplekse tilvirkningskontrakter.   Fabrikasjonskontrakter og andre maritime offshorekontrakter i petroleumsvirksomheten har tradisjonelt vært et viktig forskningsområde ved avdelingen. Denne forskningen har overføringsverdi både til landentreprise og tilvirkningskontrakter for nye teknologier som havvind.

Publisert 5. sep. 2014 15:16