Nettsider med emneord «Internasjonale forhandlinger»

Publisert 27. nov. 2018 13:42

Studie viser at ekspertens  rolle i politiske prosesser kan bidra vesentlig til fortgang i arbeidet med å få igjennom nye globale avtaler.