Siri Kildahl Venemyr

Doctoral Research Fellow - Scandinavian Institute of Maritime Law
Image of Siri Kildahl Venemyr
Norwegian version of this page
Phone +47 22859774
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 Oslo
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Other affiliations Faculty of Law (Student)

Venemyr is writing a PhD-thesis on the relation between Norwegian administrative law and EU/EEA-law.

Background

Siri Venemyr holds a masters degree in law from the University of Oslo (2014). Prior to becoming a research fellow, she worked as a deputy jugde (2015-2016).

As from November 14th 2016, Venemyr is employed as a PhD-scholar at the Centre for European Law.

 

Tags: Administrative Law, European Law

Publications

  • Venemyr, Siri Kildahl (2021). DEn EØS-rettslige reparasjonsplikten som en del av norsk rett - illustrert ved Høyesteretts avgjørelse i HR-2020-2472-P (Klimadommen). Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 297–312.
  • Venemyr, Siri Kildahl (2017). Konformitet og legalitet. Et legalitetsperspektiv på EØS-initierte gjerningsbeskrivelser. MarIus. ISSN 0332-7868.

View all works in Cristin

Published Dec. 12, 2016 1:34 PM - Last modified Dec. 13, 2016 9:54 AM