Vibe Ulfbeck

Image of Vibe Ulfbeck
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Domus Media Karl Johans gate 47 West wing
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Tags: Nordic, Maritime Law

Publications

 • Ulfbeck, Vibe (2017). Forvaltningens professionsansvar - med særlig henblik på rådgivnings-, vejlednings- og oplysningsansvar, I: Peter Pagh; Søren Højgaard Mørup & Niels Fenger (red.),  Offentlige myndigheders erstatningsansvar.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-3820-8.  Kapittel 9.  s 261 - 277
 • Ulfbeck, Vibe (2017). Suing oil and mining companies for environemental damage - procedural barriers and opportunitis in a comparative comtext. MarIus.  ISSN 0332-7868.  482, s 199- 213 Full text in Research Archive.
 • Ulfbeck, Vibe & Ehlers, Andreas (2017). Kompensation for arbejdsskader: betydningen af den ansattes overvægt. Juristen.  ISSN 0107-699X.  (4), s 120- 128
 • Ulfbeck, Vibe & Møllmann, Anders (2017). Ansvarssubjektet i søsikkerhedslovgivningen - nordisk retsenhed eller ej?. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (484), s 97- 119 Full text in Research Archive.
 • Ulfbeck, Vibe & Bang-Pedersen, Ulrik Rammeskow (2015). Direkte krav mod rådgiveren: Er der konkurrence mellem konkursboets og kreditors krav? Proces-, erstatnings- og konkursretlige perspektiver. Ugeskrift for retsvæsen.  ISSN 0108-2353.  B, s 77- 85
 • Ulfbeck, Vibe; Gram Mortensen, Bent Ole & Mouyal, Lone Wandahl (2015). Koncessioner i Grønland : Grønlands interesser og virksomhedens ansvar og beskyttelse. Erhversjuridisk Tidsskrift.  ISSN 1901-3612.  s 101- 109
 • Ulfbeck, Vibe (2013). Arbejdstagerskader i et virksomhedsperspektiv. Juristen.  ISSN 0107-699X.  (1), s 24- 31
 • Ulfbeck, Vibe (2013). Offentlige myndigheders erstatningsansvar. Sonderingen mellem det privatretlige og det offentligretlige ansvar. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  126(4-5), s 598- 608
 • Ulfbeck, Vibe (2013). Virksomhedens privatretlige erstatningsansvar for overholdelse af menneskerettigheder i udlandet. Erhversjuridisk Tidsskrift.  ISSN 1901-3612.  s 315- 324
 • Ulfbeck, Vibe; Møllmann, Anders; Lauta, Kristian & Søbjerg Nielsen, Camilla (2012). Legal education i maritime affairs - why and how?. Mercator. Maritime Economics and Policy.  ISSN 1902-164X.  s 505- 508
 • Ulfbeck, Vibe (2011). Contracts of logistics under the Rotterdam Rules. Journal of International Maritime Law.  ISSN 1478-8586.  (3), s 219- 225
 • Ulfbeck, Vibe (2011). Direct actions against the insurer in a maritime settings: the European perspective. Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly.  ISSN 0306-2945.  (2), s 293- 306
 • Ulfbeck, Vibe (2010). Options in contracts of carriage. The air/road combination in recent European case law. Transportrecht.  ISSN 0174-559X.  (10), s 370- 376
 • Ulfbeck, Vibe (2010). The Corr case viewed from a Danish perspective. European Review of Private Law.  ISSN 0928-9801.  (3), s 601- 606
 • Ulfbeck, Vibe (2009). Multimodal Transports in the United States and Europe--Global or Regional Liability Rules?. Tulane Maritime Law Journal.  ISSN 1048-3748.  34, s 37- 90
 • Ulfbeck, Vibe & Ivø, Stinne Taiger (2008). Optioner og ansvar i transportaftaler. Erhversjuridisk Tidsskrift.  ISSN 1901-3612.  (4), s 330- 342

View all works in Cristin

 • Ulfbeck, Vibe & Lookofsky, Joseph M. (2015). Køb : dansk indenlandsk købsret. DJØF Forlag.  ISBN 978-87-574-32084.  319 s.
 • Ulfbeck, Vibe (2010). Erstatningsretlige grænseområder. Professionsansvar, produktansvar og offentlige myndigheders erstatningsansvar. 2. udg. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-1874-3.  302 s.
 • Ulfbeck, Vibe (2007). Produktansvarsskader i transportretten. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-1485-1.  171 s.

View all works in Cristin

 • Ulfbeck, Vibe (2010). Logistiksamarbejde - klassisk kontraktsret og retlig regulering.
 • Ulfbeck, Vibe (2008). Carsten Munk-Hansen: Ansvarsregulering i overdragelsesaftaler. Ugeskrift for retsvæsen.  ISSN 0108-2353.  B, s 249
 • Ulfbeck, Vibe (2008). Ole Hansen: Det entrepriseretlige hjemmelsproblem - modsætningsforhold eller fællesskab?. Ugeskrift for retsvæsen.  ISSN 0108-2353.  B, s 274

View all works in Cristin

Published Nov. 12, 2009 2:33 PM - Last modified June 4, 2016 11:07 PM

Research groups