vibeu

Image of person
Could not get user data from external service
Tags: Nordic, Maritime Law

Publications

 • Ulfbeck, Vibe (2017). Forvaltningens professionsansvar - med særlig henblik på rådgivnings-, vejlednings- og oplysningsansvar, I: Peter Pagh; Søren Højgaard Mørup & Niels Fenger (red.),  Offentlige myndigheders erstatningsansvar.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-3820-8.  Kapittel 9.  s 261 - 277
 • Ulfbeck, Vibe (2017). Suing oil and mining companies for environemental damage - procedural barriers and opportunitis in a comparative comtext. MarIus.  ISSN 0332-7868.  482, s 199- 213 Full text in Research Archive.
 • Ulfbeck, Vibe & Ehlers, Andreas (2017). Kompensation for arbejdsskader: betydningen af den ansattes overvægt. Juristen.  ISSN 0107-699X.  (4), s 120- 128
 • Ulfbeck, Vibe & Møllmann, Anders (2017). Ansvarssubjektet i søsikkerhedslovgivningen - nordisk retsenhed eller ej?. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (484), s 97- 119 Full text in Research Archive.
 • Ulfbeck, Vibe & Bang-Pedersen, Ulrik Rammeskow (2015). Direkte krav mod rådgiveren: Er der konkurrence mellem konkursboets og kreditors krav? Proces-, erstatnings- og konkursretlige perspektiver. Ugeskrift for retsvæsen.  ISSN 0108-2353.  B, s 77- 85
 • Ulfbeck, Vibe; Gram Mortensen, Bent Ole & Mouyal, Lone Wandahl (2015). Koncessioner i Grønland : Grønlands interesser og virksomhedens ansvar og beskyttelse. Erhversjuridisk Tidsskrift.  ISSN 1901-3612.  s 101- 109
 • Ulfbeck, Vibe (2013). Arbejdstagerskader i et virksomhedsperspektiv. Juristen.  ISSN 0107-699X.  (1), s 24- 31
 • Ulfbeck, Vibe (2013). Offentlige myndigheders erstatningsansvar. Sonderingen mellem det privatretlige og det offentligretlige ansvar. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  126(4-5), s 598- 608
 • Ulfbeck, Vibe (2013). Virksomhedens privatretlige erstatningsansvar for overholdelse af menneskerettigheder i udlandet. Erhversjuridisk Tidsskrift.  ISSN 1901-3612.  s 315- 324
 • Ulfbeck, Vibe; Møllmann, Anders; Lauta, Kristian & Søbjerg Nielsen, Camilla (2012). Legal education i maritime affairs - why and how?. Mercator. Maritime Economics and Policy.  ISSN 1902-164X.  s 505- 508
 • Ulfbeck, Vibe (2011). Contracts of logistics under the Rotterdam Rules. Journal of International Maritime Law.  ISSN 1478-8586.  (3), s 219- 225
 • Ulfbeck, Vibe (2011). Direct actions against the insurer in a maritime settings: the European perspective. Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly.  ISSN 0306-2945.  (2), s 293- 306
 • Ulfbeck, Vibe (2010). Options in contracts of carriage. The air/road combination in recent European case law. Transportrecht.  ISSN 0174-559X.  (10), s 370- 376
 • Ulfbeck, Vibe (2010). The Corr case viewed from a Danish perspective. European Review of Private Law.  ISSN 0928-9801.  (3), s 601- 606
 • Ulfbeck, Vibe (2009). Multimodal Transports in the United States and Europe--Global or Regional Liability Rules?. Tulane Maritime Law Journal.  ISSN 1048-3748.  34, s 37- 90
 • Ulfbeck, Vibe & Ivø, Stinne Taiger (2008). Optioner og ansvar i transportaftaler. Erhversjuridisk Tidsskrift.  ISSN 1901-3612.  (4), s 330- 342

View all works in Cristin

 • Ulfbeck, Vibe & Lookofsky, Joseph M. (2015). Køb : dansk indenlandsk købsret. DJØF Forlag.  ISBN 978-87-574-32084.  319 s.
 • Ulfbeck, Vibe (2010). Erstatningsretlige grænseområder. Professionsansvar, produktansvar og offentlige myndigheders erstatningsansvar. 2. udg. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-1874-3.  302 s.
 • Ulfbeck, Vibe (2007). Produktansvarsskader i transportretten. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-1485-1.  171 s.

View all works in Cristin

 • Ulfbeck, Vibe (2010). Logistiksamarbejde - klassisk kontraktsret og retlig regulering.
 • Ulfbeck, Vibe (2008). Carsten Munk-Hansen: Ansvarsregulering i overdragelsesaftaler. Ugeskrift for retsvæsen.  ISSN 0108-2353.  B, s 249
 • Ulfbeck, Vibe (2008). Ole Hansen: Det entrepriseretlige hjemmelsproblem - modsætningsforhold eller fællesskab?. Ugeskrift for retsvæsen.  ISSN 0108-2353.  B, s 274

View all works in Cristin

Published Nov. 12, 2009 2:33 PM - Last modified June 4, 2016 11:07 PM

Research groups