vibeu

Image of person
Could not get user data from external service
Tags: Nordic, Maritime Law

Publications

 • Ulfbeck, Vibe & Møllmann, Anders (2017). Ansvarssubjektet i søsikkerhedslovgivningen - nordisk retsenhed eller ej? MarIus. ISSN 0332-7868. p. 97–119. Full text in Research Archive
 • Ulfbeck, Vibe (2017). Forvaltningens professionsansvar - med særlig henblik på rådgivnings-, vejlednings- og oplysningsansvar. In Pagh, Peter; Mørup, Søren Højgaard & Fenger, Niels (Ed.), Offentlige myndigheders erstatningsansvar. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISSN 978-87-574-3820-8. p. 261–277.
 • Ulfbeck, Vibe & Ehlers, Andreas (2017). Kompensation for arbejdsskader: betydningen af den ansattes overvægt. Juristen. ISSN 0107-699X. p. 120–128.
 • Ulfbeck, Vibe (2017). Suing oil and mining companies for environemental damage - procedural barriers and opportunitis in a comparative comtext. MarIus. ISSN 0332-7868. 482, p. 199–213. Full text in Research Archive
 • Ulfbeck, Vibe & Bang-Pedersen, Ulrik Rammeskow (2015). Direkte krav mod rådgiveren: Er der konkurrence mellem konkursboets og kreditors krav? Proces-, erstatnings- og konkursretlige perspektiver. Ugeskrift for retsvæsen. ISSN 0108-2353. B, p. 77–85.
 • Ulfbeck, Vibe; Gram Mortensen, Bent Ole & Mouyal, Lone Wandahl (2015). Koncessioner i Grønland : Grønlands interesser og virksomhedens ansvar og beskyttelse. Erhversjuridisk Tidsskrift. ISSN 1901-3612. p. 101–109.
 • Ulfbeck, Vibe (2013). Offentlige myndigheders erstatningsansvar. Sonderingen mellem det privatretlige og det offentligretlige ansvar. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 126(4-5), p. 598–608.
 • Ulfbeck, Vibe (2013). Virksomhedens privatretlige erstatningsansvar for overholdelse af menneskerettigheder i udlandet. Erhversjuridisk Tidsskrift. ISSN 1901-3612. p. 315–324.
 • Ulfbeck, Vibe (2013). Arbejdstagerskader i et virksomhedsperspektiv. Juristen. ISSN 0107-699X. p. 24–31.
 • Ulfbeck, Vibe; Møllmann, Anders; Lauta, Kristian & Søbjerg Nielsen, Camilla (2012). Legal education i maritime affairs - why and how? Mercator. Maritime Economics and Policy. ISSN 1902-164X. p. 505–508.
 • Ulfbeck, Vibe (2011). Contracts of logistics under the Rotterdam Rules. Journal of International Maritime Law. ISSN 1478-8586. p. 219–225.
 • Ulfbeck, Vibe (2011). Direct actions against the insurer in a maritime settings: the European perspective. Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly. ISSN 0306-2945. p. 293–306.
 • Ulfbeck, Vibe (2010). Options in contracts of carriage. The air/road combination in recent European case law. Transportrecht. ISSN 0174-559X. p. 370–376.
 • Ulfbeck, Vibe (2010). The Corr case viewed from a Danish perspective. European Review of Private Law. ISSN 0928-9801. p. 601–606.
 • Ulfbeck, Vibe (2009). Multimodal Transports in the United States and Europe--Global or Regional Liability Rules? Tulane Maritime Law Journal. ISSN 1048-3748. 34, p. 37–90.
 • Ulfbeck, Vibe & Ivø, Stinne Taiger (2008). Optioner og ansvar i transportaftaler. Erhversjuridisk Tidsskrift. ISSN 1901-3612. p. 330–342.

View all works in Cristin

 • Ulfbeck, Vibe & Lookofsky, Joseph M. (2015). Køb : dansk indenlandsk købsret. DJØF Forlag. ISBN 978-87-574-32084. 319 p.
 • Ulfbeck, Vibe (2010). Erstatningsretlige grænseområder. Professionsansvar, produktansvar og offentlige myndigheders erstatningsansvar. 2. udg. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISBN 978-87-574-1874-3. 302 p.
 • Ulfbeck, Vibe (2007). Produktansvarsskader i transportretten. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISBN 978-87-574-1485-1. 171 p.

View all works in Cristin

 • Ulfbeck, Vibe (2010). Logistiksamarbejde - klassisk kontraktsret og retlig regulering.
 • Ulfbeck, Vibe (2008). Carsten Munk-Hansen: Ansvarsregulering i overdragelsesaftaler. Ugeskrift for retsvæsen. ISSN 0108-2353. B.
 • Ulfbeck, Vibe (2008). Ole Hansen: Det entrepriseretlige hjemmelsproblem - modsætningsforhold eller fællesskab? Ugeskrift for retsvæsen. ISSN 0108-2353. B.

View all works in Cristin

Published Nov. 12, 2009 2:33 PM - Last modified June 4, 2016 11:07 PM