2020

Sist endret 8. mai 2020 16:31 av Camilla Arnøy
Sist endret 8. mai 2020 16:32 av Camilla Arnøy
Sist endret 4. feb. 2021 15:35 av Camilla Arnøy

Kappløpet om enorme ressurser på havets bunn er i gang. Lover og regler må på plass for å hindre at menneskehetens felles arv går til de rike og raske. Havbunnen spiller en nøkkelrolle for hele økobalansen på jorda. 

– Denne erkjennelsen må være utgangspunktet vårt – før vi eventuelt åpner opp for utvinning av ressurser i stor skala, understreker førsteamanuensis Catherine Banet

Sist endret 8. mai 2020 14:46 av Camilla Arnøy
Sist endret 1. mars 2021 19:33 av Camilla Arnøy

Juridiske rammevilkår er sentrale når man skal tilrettelegge for en bærekraftig energiomstilling. 

Nordisk institutt for sjørett skal bidra med sentral kompetanse innenfor energirett, kontraktsrett, EU/EØS-rett, miljørett, havrett, konsesjonsrett, arealplanlegging på land og til havs.

Sist endret 10. mars 2020 10:16 av Camilla Arnøy

Artikkelen "Tålegrensen for vindkraft" av Pauline Sommerfelt Helle og Henrik Bjørnebye er nominert til Universitetsforlagets pris «Årets tidsskriftartikkel» 2019