Havbunnen på topp

Kappløpet om enorme ressurser på havets bunn er i gang. Lover og regler må på plass for å hindre at menneskehetens felles arv går til de rike og raske. Havbunnen spiller en nøkkelrolle for hele økobalansen på jorda. 

– Denne erkjennelsen må være utgangspunktet vårt – før vi eventuelt åpner opp for utvinning av ressurser i stor skala, understreker førsteamanuensis Catherine Banet

Bildet kan inneholde: Havet, Havbunnen

Illustrasjon: Colourbox.dk

Jus på havbunnen

Boka tar opp de mest presserende, rettslige spørsmålene knyttet til bruk og vern av livet og ressursene på havbunnen. Catherine Banet er redaktør og har fått med seg 30 forskere fra hele verden. 

De skal sikre miljøet og rettighetene

– Lover og regler setter rammene for bruk og vern. All lovgivning skal være basert på kunnskap. 

Med denne boka ønsker vi å bidra til kunnskapsgrunnlaget som trengs, forteller Banet. 

Må vite mest mulig

– Vi må sørge for at lover og regler er slik at ressursene på havbunnen kommer alle til gode – på en rettferdig og bærekraftig måte. 
Catherine Banet understreker hvor viktig det er å ha tilstrekkelig kunnskap om havbunnen før beslutninger fattes. På bunnen finnes et ukjent antall leveområder for dyr og planter, økosystemer vi knapt aner eksistensen av. På landjorda er det enklere å få oversikt, og dermed også enklere å forutsi hvilke skadevirkninger menneskers virksomhet kan ha på miljøet, som gruvedrift. Da er det lettere å regulere på en god måte. 

Jurister trengs 

Havet og havbunnen har siden 1980-tallet vært regulert gjennom Havrettskonvensjonen –«havets grunnlov». Den inneholder de viktigste reglene om havet, fra fiske og oljeutvinning til miljøspørsmål, ferdsel og landegrenser. Nye lover og regler er under utvikling – og de må, ifølge Banet, være basert på erkjennelsen om havbunnens plass i økosystemet. Denne kunnskapen er relativt ny og må legges til grunn når vi heretter regulerer aktiviteter både innenfor og utenfor nasjonal jurisdiksjon.

– At havet spiller en så stor rolle i den økologiske balansen på kloden, må være utgangspunktet vårt – før vi åpner opp for utvinning av ressurser i stor skala, poengterer Banet. Hun peker på at når beslutningen om utvinning er tatt, er det viktig å utvikle et egnet tilgangsregime som gjenspeiler både hva målet med utvinning er, hvordan rettighetene skal fordeles og hvordan naturen skal vernes på best mulig måte. 

 

Alla Pozdnakova
Førsteamanuensis Catherine Banet. Foto: Ola Sæther (Copyright: Apollon)

 

 

Teksten i denne artikkelen er hentet fra Apollon 2-2020, s. 30-31 (se illustrasjon)

 

 

 

 

 

Emneord: Havbunnen, OsloS Av Tekst: Trine Nickelsen
Publisert 8. mai 2020 17:04 - Sist endret 4. feb. 2021 15:35