Havbunnen på topp

Kappløpet om enorme ressurser på havets bunn er i gang. Lover og regler må på plass for å hindre at menneskehetens felles arv går til de rike og raske. Havbunnen spiller en nøkkelrolle for hele økobalansen på jorda. 

– Denne erkjennelsen må være utgangspunktet vårt – før vi eventuelt åpner opp for utvinning av ressurser i stor skala, understreker førsteamanuensis Catherine Banet

Teksten i denne artikkelen er hentet fra Apollon 2-2020, s. 30-31 (se illustrasjon)

Alla Pozdnakova
Førsteamanuensis Catherine Banet. Foto: Ola Sæther (Copyright: Apollon)

De skal sikre miljøet og rettighetene

– Lover og regler setter rammene for bruk og vern. All lovgivning skal være basert på kunnskap. 

Med denne boka ønsker vi å bidra til kunnskapsgrunnlaget som trengs, forteller Banet. 

Må vite mest mulig

– Vi må sørge for at lover og regler er slik at ressursene på havbunnen kommer alle til gode – på en rettferdig og bærekraftig måte. 
Catherine Banet understreker hvor viktig det er å ha tilstrekkelig kunnskap om havbunnen før beslutninger fattes. På bunnen finnes et ukjent antall leveområder for dyr og planter, økosystemer vi knapt aner eksistensen av. På landjorda er det enklere å få oversikt, og dermed også enklere å forutsi hvilke skadevirkninger menneskers virksomhet kan ha på miljøet, som gruvedrift. Da er det lettere å regulere på en god måte. 

Jurister trengs 

Havet og havbunnen har siden 1980-tallet vært regulert gjennom Havrettskonvensjonen –«havets grunnlov». Den inneholder de viktigste reglene om havet, fra fiske og oljeutvinning til miljøspørsmål, ferdsel og landegrenser. Nye lover og regler er under utvikling – og de må, ifølge Banet, være basert på erkjennelsen om havbunnens plass i økosystemet. Denne kunnskapen er relativt ny og må legges til grunn når vi heretter regulerer aktiviteter både innenfor og utenfor nasjonal jurisdiksjon.

– At havet spiller en så stor rolle i den økologiske balansen på kloden, må være utgangspunktet vårt – før vi åpner opp for utvinning av ressurser i stor skala, poengterer Banet. Hun peker på at når beslutningen om utvinning er tatt, er det viktig å utvikle et egnet tilgangsregime som gjenspeiler både hva målet med utvinning er, hvordan rettighetene skal fordeles og hvordan naturen skal vernes på best mulig måte. 

 

Teksten i denne artikkelen er hentet fra Apollon 2-2020, s. 30-31 (se illustrasjon)

 

 

 

 

 

Emneord: Havbunnen, OsloS Av Tekst: Trine Nickelsen
Publisert 8. mai 2020 17:04 - Sist endret 13. mai 2020 16:03