Arrangement - Side 4

Tid og sted: 30. nov. 2021 12:1513:00, Møterom på Energiretten

Postdoktor Froukje Maria Platjouw innleder om temaet.

Tid og sted: 26. nov. 2021 12:0013:00, Lødrups kjellar og Zoom

Common challenges but different transforming law and institutions – China and Norway

Presentasjon ved førsteamanuensis Anna Maria Charlotta Lundberg og postdoc Yong Zhou, begge ved ved Norsk senter for menneskerettar 

Presentasjonen vert halden på engelsk.

 

En brønnbåt langs norskekysten. Foto.
Tid og sted: 23. nov. 2021 16:3019:30, Kjerka

Hvilke utfordringer er det med brønnbåttransporten, og hvordan kan de håndteres og samordnes i praksis?

Tid og sted: 23. nov. 2021 12:1513:00, Kjerka

Stipendiat Annichen Kongsvik Sæteren innleder om temaet.

Tid og sted: 19. nov. 2021 12:0013:00, Lødrups kjeller og Zoom

Innledning ved professor ved institutt for privatrett Ole-Andreas Rognstad.

Tid og sted: 19. nov. 2021 12:0013:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett sparker i gang "Forbrukerrettsfredag". Ca. en fredag hver måned inviterer vi til faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom. Det er gratis å delta og alle er velkomne.

Brann i containerskip, Arabiahavet Brannen om bord på Mærsk Honam oppsto tirsdag ettermiddag, rundt klokken 16.20 norsk tid. Containerskipet lå da rundt 1650 kilometer sørøst for Oman i det arabiske hav(dansk TV 2)
Tid og sted: 17. nov. 2021 14:0019:00, Rådhusgaten 25, 0158 Oslo

The aim of the seminar is to provide in-depth presentations on topical issues, and at the same time provide a meeting-place for maritime law practitioners from the Nordic countries.

The hope is that this can become an annual event. The seminar will be conducted in English. More info here.

Tid og sted: 16. nov. 2021 12:1513:00, Kjerka

Karin Bruzelius held faglunsj om temaet.

Tid og sted: 5. nov. 2021 12:0013:00, Lødrups kjeller og Zoom

Stud.jur Eva Bech innleiar om avhandlinga si.

Portrait of Massimo Lando
Tid og sted: 4. nov. 2021 10:0011:30, Online webinar (Zoom)

Welcome to Massimo Lando's seminar on creativity in international dispute settlement, focusing on the Guyana v. Venezuela dispute and its treatment in the International Court of Justice (ICJ). The seminar is part of a new seminar series on "Delimitation agreements, Sovereignty, and Jurisdiction Claims: Current Trends, Recent Cases and Future Perspectives".

Tid og sted: 29. okt. 2021 12:0013:00, Lødrups kjellar og Zoom

Vit.ass. Henrikke Aurang innleiar med temaet for si avhandling.

Tid og sted: 29. okt. 2021 12:0013:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett sparker i gang "Forbrukerrettsfredag". Ca. en fredag hver måned inviterer vi til faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom. Det er gratis å delta og alle er velkomne.

Bildet kan inneholde: mennesker i Gamle Festsal
Tid og sted: 26. okt. 2021 13:0016:00, Gamle Festsal

Vedtak om konsesjon og ekspropriasjonsløyve til to vindkraftverk på Fosen vart nyleg kjent ugyldige i storkammersak i Høgsterett som fylgje av strid med FNs konvensjon om sivile og politiske rettar artikkel 27. I dette seminaret skal vi sjå nærare på innholdet i dommen og fylgjene av den.

Tid og sted: 26. okt. 2021 12:1513:00, Kjerka

Gjesteforsker Per Håkon Høisveen innleder om temaet.

Tid og sted: 22. okt. 2021 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/65159151890

Innleiing ved Eléonore Maitre-Ekern. NB! Denne lunsjen vil vere digital,  vi zoomer i vårt digitale møterom https://uio.zoom.us/j/65159151890

Bildet kan inneholde: bygning, rom, interiørdesign, ballsal, arkitektur.

I HR-2021-1773-A tok Høyesterett stilling til den ulovfestede læren om selvstendig rettsvernshevd. Læren var i forkant av HR-2021-1773-A omdiskutert i teorien, særlig etter at Høyesterett avviste anvendelsen av selvstendig rettsvernshevd i HR-2017-33-A. Under miniseminaret diskuteres rettstilstanden etter HR-2021-1773-A, herunder hvilke materielle og metodiske implikasjoner som kan utledes fra kjennelsen.

Tid og sted: 19. okt. 2021 12:1513:00, Kjerka

Vit.ass Henrikke Aurang presenterer temaet for sin mastergradsavhandling.

Tid og sted: 15. okt. 2021 12:0013:00, Lødrups kjeller

Innledning ved gjesteforsker Annemette Nyborg.

Visiting researcher Annemette Fallentin Nyborg will present the research design and preliminary findings of her PhD project on rights-based climate litigation in Europe.

A satellite in outer space, whit the earth in the background. Photo.
Tid og sted: 14. okt. 2021 16:1518:00, Lødrups kjeller, Domus Media

In this lecture we'll discuss what legal and practical questions the development of space law, through 'soft law' and national space law, does raise. If you want to attend the seminar in person, please register here: nettskjema.no/a/222104

Image may contain: Cloud, Sky, Slope, Electricity, Overhead power line, Europe
Tid og sted: 12. okt. 2021 14:0017:15, Online

The University of Oslo, Scandinavian Institute of Maritime Law, together with the University of Groningen and the Dutch Energy Law Association have the pleasure of inviting you to a mini-European Energy Law Seminar.

Tid og sted: 12. okt. 2021 12:1513:00, Møterom på Energiretten

Vit.ass Louise Billie Grønneberg-Fensbekk presenterer temaet for sin mastergradsavhandling.

Tid og sted: 8. okt. 2021 12:0013:00, Lødrups kjellar og Zoom

Vit.ass Louise Billie Grønneberg-Fensbekk innleiar om si avhandling.

Klæbo og Bolsjunov på oppløpet av femmila i VM 2021
Tid og sted: 6. okt. 2021 17:0019:00, Frokostkjelleren, Karl Johans gate 47

En ekspert på ski, Vegard Ulvang, og en ekspert på skip, Trond Solvang, skal snakke om det som forener dem - kollisjoner.

Tid og sted: 5. okt. 2021 12:1513:00, Zoom

Vit.ass Daniel Hagen presenterer temaet for sin mastergradsavhandling.