Arrangement - Side 7

Tid og sted: 13. apr. 2021 12:1513:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent Karoline Aarvold presenterer temaet for sin mastergradsavhandling 

Tid og sted: 9. apr. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Christian Prip, senior Policy Analyst ved Fridtjof Nansens institutt, innleder om om de pågående forhandlingene om en traktat under Havrettskonvensjonen om beskyttelse av biodiversitet i havområder utenfor nasjonal jurisdiksjon (BBNJ Agreement).

Tid og sted: 7. apr. 2021 18:0019:30, Link to digital meeting room below

This webinar is focused on the article (see link below) which addresses possible solutions that secure good governance and low political tension for the international seabed of the Arctic Ocean

Tid og sted: 26. mars 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Katinka Kristine Holtsmark, postdoktor ved økonomisk institutt, innleder.

Tid og sted: 25. mars 2021 16:0018:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett (OSKR) ved Juridisk Fakultet UiO, arena for voldgift og tvisteløsning, arrangerer en paneldebatt om dette stadig mer praktiske temaet.

Tid og sted: 23. mars 2021 12:1513:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent Louise Billie Grønneberg-Fensbekk presenterer temaet for sin avhandling.

Tid og sted: 19. mars 2021 12:0013:00, zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent Louise Billie Grønneberg-Fensbekk innleder om temaet for sin mastergradsavhandling

 

Tid og sted: 16. mars 2021 17:1519:00, Zoom-lenke nedenfor

Professor Ole Kristian Fauchald innleder

Advokat Grunde Bruland holde en forberedt kommentar etter Ole Kristians innlegg.

Tid og sted: 12. mars 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Innledning ved professor Erik Røsæg.

Tid og sted: 12. mars 2021 12:0013:00, Zoom

Innledning ved Frode Elton Haug og Morten Grandal, Advokatfirma Grandal Haug. Arena for forbrukerrett arrangerer Forbrukerrettsfredag ca. en gang i måneden. Vi møtes til en times faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre holdes arrangementene digitalt på zoom.

Tid og sted: 9. mars 2021 12:1513:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent Gullik-André Fjordbo presenterer temaet for sin mastergradsavhandling 

Tid og sted: 5. mars 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Innledning ved Nikolai Winge, saksbehandler hos Sivilombudsmannen.  

Tid og sted: 2. mars 2021 12:1513:00, Zoom-lenke nedenfor

Temaet presenteres av Tina Soliman Hunter

Tid og sted: 26. feb. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitskapeleg assistent Oskar Vegheim presenterer temaet for si avhandling: Avtalar om samdrift og samlokalisering i oppdrettsnæringa; samspelet mellom offentlegrettsleg reguleringslovgjeving og privatrettslege kontraktsvilkår.

Tid og sted: 23. feb. 2021 12:1513:00, Zoom-lenke nedenfor

Doktorgradsstipendiat Heidi Sydnes Egeland presenterer temaet for avhandlingen sin, som har arbeidstittelen "Incentivising or impeding carbon capture, utilisation and storage technologies in Europe – the application of climate mitigation legal frameworks to carbon capture technologies for emission reduction purposes"

Tid og sted: 19. feb. 2021 12:0013:00, zoom-lenke nedenfor

Åmund T. Lunde, administrerande direktør i Oslo Pensjonsforsikring AS innleiier

Tid og sted: 19. feb. 2021 12:0013:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett arrangerer Forbrukerrettsfredag ca. en gang i måneden. Vi møtes til en times faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom.

Tid og sted: 18. feb. 2021 13:0016:00, Zoom-lenke nedenfor

med førsteamanuensis Stian Øby Johansen

Omslag på boka
Tid og sted: 17. feb. 2021 14:0015:30, Digital link and code: please register

Comment on Stian Øby Johansen's work by Professor Geir Ulfstein (PluriCourts, Law Faculty, UiO)  and Professor Niels Blokker (Leiden University)  

The book launch is an open event, please register  to receive the zoom link

Tid og sted: 12. feb. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent Sigrid R. Østvik innleder om temaet for sin masteravhandling.

Tid og sted: 5. feb. 2021 12:0013:00, zoom-lenke nedenfor

Bør “ecocide” - betydelig ødeleggelse av naturen og økosystemer - bli en ny internasjonal forbrytelse?

Den internasjonale straffedomstolen straffeforfølger enkeltindivider for internasjonale forbrytelser som krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Det har vært diskutert lenge om også grov miljøødeleggelse kan eller bør falle under domstolens jurisdiksjon.

Professor Christina Voigt innleder.

Last ned Christinas presentasjon her

Tid og sted: 2. feb. 2021 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540 Passcode: 320033

Professor Knut Kaasen kommenterer den praktiske betydningen av HAB-dommen

Tid og sted: 29. jan. 2021 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/65159151890

Innleder: Jukka Mähönen, 

Tid og sted: 29. jan. 2021 12:0013:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett arrangerer Forbrukerrettsfredag ca. en gang i måneden. Vi møtes til en times faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom.