Arrangementer - Side 12

Tid og sted: 26. sep. 2018 18:3019:30, Domus Media west wing, 2nd floor, Venue: Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka")

The Research Group on International Law and Governance is, together with the Norwegian branch of the International Law Association, pleased to welcome Professor Christian J. Tams, Chair of International Law at The University of Glasgow, to offer his reflections on international adjudication.

Tid og sted: 20. sep. 2018 12:1513:00, Domus Media vestfløy, 2. etasje Viggo Hagstrøms sal / "Kjerka"

Innledning ved professor Jonas Knetsch, CERCRID

 

Tid og sted: 19. sep. 2018 18:0019:15, Kulturhuset: LAB

I det offentlige ordskiftet blir muslimsk ungdom ofte assosiert med radikalisering. I debatten om islam får de høylytte stemmene gjerne mest plass. Under Forskningsdagene får den «tause majoriteten» av vanlige unge muslimer en stemme.

Tid og sted: 18. sep. 2018 12:1513:00, Domus Media østfløy, 1. etasje, møterom petroleums- og energirett

Ekaterina Antsigyna, PhD stipendiat ved Queen's University (Canada) vil innlede om sitt forskningsprosjekt 

 

Tid og sted: 10. sep. 2018 17:3020:00, Domus Media, West wing 2nd floor, Kjerka

Nordisk institutt for sjørett har arbeidet med juss og juridiske problemstillinger i et nordisk perspektiv i mer enn femti år og har i den forbindelse sett betydningen av et tett nordisk samarbeid.  En viktig dimensjon av dette samarbeidet har vært forholdet til Baltikum.

Scandinavian Institute of Maritime Law has worked with the law and legal questions in the Nordic perspective for more than 50 years and appreciates the importance of the close Nordic cooperation. An important dimension of this cooperation has been relations with the Baltic States.

Tid og sted: 15. juni 2018 09:0017:00, Professorboligen, Faculty of Law, University of Oslo

Challenges and Opportunities for the Arctic and Beyond

Tid og sted: 14. juni 2018 12:1513:00, Domus Media, East wing, 1st floor, meeting room Dept. for Petroleum and Energy Law

Was Norway's support a violation of Syrian sovereignty and a breach of the principle of non-intervention?

What is the significance of Norway's intent in supporting the paramilitary group?

Can it be justified as self-defense in accordance with article 51 UNC?

Introduction based on an article published in Klassekampen by Phd. Stipendiat Jørgen Skjold and Prof. Malcolm Langford, followed by a comment by Prof. Geir Ulfstein.

Tid og sted: 7. juni 2018 12:0015:00, Domus Media, Karl Johans gate 47, Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka"), 2. etasje i vestfløyen

Ordstyrer: Rolf Golombek, Frishsenteret/CREE

Kapasitetsmekanismer søker å bøte på forsyningssikkerhetsutfordringer ved å sikre at det alltid er tilgjengelig kapasitet blant konvensjonelle kraftverk.

Det er faglig uenighet om det er nødvendig med kapasitetsmekanismer, samt hvordan kapasitetsmekanismer bør utformes.

Tid og sted: 4. juni 2018 12:0013:00, Domus media, East Wing 1st Floor, meeting room Petroleum and Energy Department

Speaker:

Professor Lee Godden, Director, Centre for Resources, Energy and Environmental Law, Melbourne Law School, Australia.

Lee Godden's research covers  environmental law, water law, energy law and climate adaptation and the rights of Australia's indigenous Peoples.

Tid og sted: 31. mai 2018 18:3020:00, Kjerka, Domus Media

Experiences and Strategies from the European Court of Human Rights, the International Criminal Court, the International Tribunal for the Law of the Sea and the WTO Appellate Body.

Tid og sted: 24. mai 201825. mai 2018, Voksenåsen Conference Centre

Interdisciplinary Conference on Migration: Vulnerability, Protection, and Agency in Oslo 24-25 May 2018, under the auspices of the University of Oslo, Faculty of Law.

PROGRAM

Tid og sted: 22. mai 2018 12:1513:00, Kjerka, Domus Media vestfløy

Innledning ved Eliseo Sierra, Aggregated Professor of Commercial Law

Universidad Autónoma de Barcelona

Tid og sted: 16. mai 2018 14:1515:45, Lødrups kjeller

Stipendiat Beate Fiskerstrand ved Nordisk institutt for sjørett presenterer sitt doktorgradsprosjekt.

Tid og sted: 15. mai 2018 12:0013:00, Kjerka, Domus Media, Karl Johans gate 47

The Norwegian Defense University College, the Research Group on Human Rights, Armed Conflicts, and the Law on Peace and Security, and the Research Group on International Law and Governance have the pleasure to invite you to an open seminar with Dr Bill Boothby.          

Tid og sted: 15. mai 2018 09:0014:00, Gamle Festsal

In Norway, the parliamentary process has resulted in a broad public debate on what consequences an affiliation with the EU’s energy union and the energy agency ACER may have for Norwegian resource management.

Tid og sted: 14. mai 2018 12:0013:00, Kjerka, Domus Media vestfløy

Angus Johnston, professor ved Universitetet i Oxford og professor II ved UiO (Nifs) holder et innlegg der han med utgangspunkt i noen energirettslige spørsmål vil diskutere sammenhengen med andre rettsområder og forholdet mellom nasjonal og internasjonal rett

Tid og sted: 27. apr. 2018 12:0013:00, Domus Media East wing, 1st Floor, Petroleum and Energy Law Meeting room

Professor of European and Comparative Law Stefan Enchelmaier, University of Oxford  

Tid og sted: 25. apr. 2018 17:1519:00, Auditorium 4, Domus Academica, 2. etasje Auditorium 13

Innledere:

Redegjørelse for NOMAs regelverk: Georg Scheel

Fremtidsperspektiver fra de nordiske land: Peter Appel (Danmark), Stefan Brocker og Jørgen Almelöv (Sverige), Niklas Langenskiöld og Nora Gahmberg (Finland), Geir Gustavsson (Norge).

Tid og sted: 25. apr. 2018 15:0016:30, Domus Media, Lødrups kjeller

Dr. Katrin Nyman Metcalf, Chairman of the International Relations Committee (IRC) of the European Space Agency 

Tid og sted: 20. apr. 2018 12:0013:00, Domus media, Lødrups kjeller

Researcher Henri Marie L. van Soest will present his project 

Prosumers in the electricity market

Tid og sted: 18. apr. 2018 14:0015:00, meeting room at Petroleums law dept (Domus Media), Karl Johansgt. 47

Professor Tina Hunter, University of Aberdeen, will give a seminar on the topic.

Tid og sted: 10. apr. 2018 12:0013:00, Petroleums- og energirettens møterom, Domus Media østfløy 1. etasje

Bjørn Willy Robstad, seniorrådgiver ved Internasjonal avdeling, Stortinget, holder et innlegg om Stortingets arbeid med arktiske spørsmål

Tid og sted: 3. apr. 2018 16:005. apr. 2018 19:00, Conference room "Kjerka", Domus Media, Karl Johansgt. 47

The Scandinavian Institute of Maritime Law is happy to introduce a series of evening seminars which are taking place from 3th to 5th April. Topic of the seminar series is the regulation of minerals in the context of clean energy technology.

Co-organizer is the University of Cape Town.

Tid og sted: 21. mars 2018 14:0018:00, Professorboligen, Karl Johansgt. 47.

Naturressursgruppen arrangerer seminar innen miljørett sammen med Institutt for offentlig rett.

Informasjon om seminaret finner du her.

Tid og sted: 15. mars 2018 15:0015:45, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje

Advokat Hallvard Østgård (HR)  holder et kort innlegg om Lagmannsrettens dom i saken om ulovlig snøkrabbefangst ved Svalbard.