Arrangementer - Side 12

Tid og sted: 26. sep. 2017 20:0021:45, Kulturhuset, Boksen

Dersom vi tar FNs bærekraftsmål alvorlig, i lys av kunnskapen vi har om planetens tålegrenser, må vi tenke helt nytt. Dette setter nye rammer for politikk og økonomi.

Tid og sted: 25. sep. 2017 18:0019:45, Kulturhuset, LAB

Forskning om straffenivået og folks holdninger til straff i Norge avslører at folk undervurderer grovt straffene domstoler gir. Likevel foreslår folk lavere straffer og mindre bruk av fengsel for underslag og heroinsmugling.

Tid og sted: 22. sep. 2017 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innledning ved advokat Jens Naas-Bibow, partner i Advokatfirmaet Thommessen AS. Han arbeider med energirett, miljørett og prosedyre. Naas-Bibow leder Thommessens kompetanseområde for fornybar energi.

Tid og sted: 18. sep. 2017 11:0018:00, Domus Academica, Gamle Festsal

The conference addresses some of the most pressing issues in our time. The protection of the Rule of Law in Europe, the role of Europe's institutions, and the way forward after Brexit.

How is Norway to adapt?

Tid og sted: 15. sep. 2017 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller
Tid og sted: 8. sep. 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media

Stud. jur. Erling Fjeldaas presenterer sin Masteravhandling

Tema: regulering av lysforurensning i norsk rett

Tid og sted: 5. sep. 2017 11:0013:00, Domus Media west wing, 2nd floor, "Kjerka"

The seminar is free and open to all. 

Please register by Monday 4 September

Tid og sted: 1. sep. 2017 13:0016:00, Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka"), Domus Media,

Vi gjentar suksessen for tredje år på rad og inviterer til den årlige Læringsmiljødagen

Et godt læringsmiljø er viktig for trivsel og studiekvalitet.

Vitenskapelig ansatte, lærere, stipendiater og vit.ass'er inviteres sammen med studentene på PIL-, ICTL- og MARL-programmene.

Etter det faglige programmet er det tapas og sosialt samvær i Kjerka

Tid og sted: 1. sep. 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Academica

Innledning ved professor emeritus Erling Eide, IFP.

 

Tid og sted: 1. sep. 2017 09:1512:00, Stallen i Professorboligen

Professor Patricia Kameri-Mbote (University of Nairobi) and professor David Garland (New York University) give lectures on the occasion of receiving honorary doctoral degrees at the University of Oslo.

Tid og sted: 1. sep. 2017 09:1512:00, Stallen i Professorboligen

Professor Patricia Kameri-Mbote (Universitetet i Nairobi) og professor David Garland (New York Universitet) utnevnes til æresdoktorer ved UiO, og vil i den anledning holde forelesninger.

Tid og sted: 22. aug. 2017 15:0016:30, Lødrups kjeller, Faculty of Law, Domus Media Karl Johan's gate 47, University of Oslo

In this seminar, Prof. Gideon Parchomovsky  will present a paper about the use of auctions to allocate rights and access to natural resources, and to resolve decision-making problems when making public investments and allocating scarce resources. Furthermore, he will infer some normative guidelines for government auctions of e.g licenses to farm fish.

Tid og sted: 18. aug. 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller

Foredrag ved stipendiat Julius Rumpf, Nordisk institutt for sjørett

Tid og sted: 20. juni 2017 12:1513:00, Kjerka, Domus Media

Innledning ved professor Erik Røsæg

Bildet kan inneholde: hår, ansikt, panne, øyenbryn, frisyre.
Tid og sted: 16. juni 2017 13:1516:00, Stallen, Professorboligen

Master i rettsvitenskap Stian Øby Johansen ved Nordisk institutt for Sjørett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: The Human Rights Accountability Mechanisms of International Organizations. A Framework and Three Case Studies  

Tid og sted: 16. juni 2017 12:0014:00, Lødrups kjeller, Domus Media

Brundtlandrapporten 1987-2017, v/ prof. emeritus Hans Christian Bugge

Oppfølging av FNs bærekraftsmål i Norge, v/ Inge Herman Rydland og Jo Høvik

Tid og sted: 16. juni 2017 11:1512:00, Stallen, Professorboligen

Master i rettsvitenskap Stian Øby Johansen ved Nordisk institutt for Sjørett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Dual attribution of human rights violations to both an international organization and a member state and their duty to compensate.

Tid og sted: 13. juni 2017 12:1513:00, Kjerka, Domus Media

Innledning ved vitenskapelig assistent Senad Saric

Tid og sted: 2. juni 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media

Innleiing ved seniorforskar Mads Greaker, SSB

Tid og sted: 31. mai 2017 09:0014:00, Det Norske Videnskaps-Akademi

Hva betyr oppdateringene av regelverket for Norge?

UiO Energi og Energi Norge inviterer til seminaret, som er gratis og åpent for alle. Påmelding er obligatorisk.

Tid og sted: 19. mai 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media

Innleiing ved professor Benedikte Moltumyr Høgberg

Tid og sted: 16. mai 2017 12:0013:00, Kjerka, Domus Media vestfløy

Noen eksempler på betydningen av statlig og privat eierskap fra skogsindustrien.

Tid og sted: 4. mai 2017 15:0017:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje

Vi har gleden av å invitere til lansering av boken

Om Erstatningsrett

av Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland

Arrangementet er åpent, men av hensyn til enkel servering ønsker vi

Påmelding

Havnen i Ny Ålesund
Tid og sted: 3. mai 2017 17:1521:00, Kjerka, Domus Media vestfløy

Nordisk institutt for sjørett og advokatfirmaet Selmer ønsker velkommen til seminar

Tid og sted: 2. mai 2017 12:1513:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje

Trond Solvang innleder med noen betraktninger rundt WADA-koden og CAS-voldgiftspraksis i kjølvannet av Johaug- og Sundby-sakene