Arrangementer - Side 14

Tid og sted: 6. des. 2017 18:0019:30, Lødrups kjeller, Domus Media

Førstelektor Stian Øby Johansen ved Universitetet i Oslo innleder om internasjonale organisasjoners menneskerettsansvar.

Tid og sted: 29. nov. 2017 17:0019:00, Professorboligen

Professorene Finn Arnesen og Tarjei Bekkedal drøfter utslag retten til fri bevegelighet etter EØS-avtalen har for nasjonal regulering av maritime tjenester.

Tid og sted: 29. nov. 2017 12:0013:30, Domus Bibliotheca, meeting room 325

Support for research projects - strategy for proposals and external possibilities. 

Tid og sted: 24. nov. 2017 10:1511:30, Domus Media, østfløy, 1. etasje Petroleums- og energirettens møterom

Friðrik Árni Friðriksson Hirst, Stefán Már Stefánsson og Ragnheiður Snorradóttir presenterer prosjektet.

Juridiske problemer angående havner og havneområder, samt problemstillinger vedrørende virksomheder som normalt drives der

Tid og sted: 21. nov. 2017 17:0019:00, Petroleums- og energirettens møterom, Domus Media østfløy, 1. etasje

Innledning ved professor og studiedekan Erling Hjelmeng

Leterefusjonsordningen har til hensikt å fremme leting etter nye petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel. Ordningen innebærer at oljeselskaper som går med underskudd som følge av letekostnader kan få utbetalt skatteverdien av letekostnadene med en gang i stedet for å fremføre underskuddet. Miljøorganisasjonen Bellona har sendt en klage til EFTAs overvåkningsorgan (ESA), hvor de hevder at ordningen innebærer statsstøtte i strid med EØS-avtalen. ESA har nå innledet granskning av saken. Professor Erling Hjelmeng gir en nærmere gjennomgang av statsstøtteregler med henblikk på å diskutere om leterefusjonsordningen kan være i strid med EØS-avtalen.

Tid og sted: 21. nov. 2017 12:3018:15, The Hague University of Applied Sciences

Up-to-date analysis of the reach of free movement within the EU Internal Market and what constitutes a restriction.

Tid og sted: 20. nov. 2017 17:15, Norges Rederiforbund,

Seminaret vil ta for seg certepartispørsmål, internasjonale rettsmidler og forsikringsdekning knyttet til langvarige tilbakeholdelser fra fremmede statsmyndigheter.

Tid og sted: 10. nov. 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media

Presentation by Allan Ingelson, Associate Professor, University of Calgary & Executive Director, Canadian Institute of Resources Law

Tid og sted: 8. nov. 2017 15:0016:30, Domus Media, Kjerka

For decades, the Northern Sea Route has been one of the most contentious legal and political issues in U.S.—Soviet/Russian Arctic relations. These issues are becoming more acute as the ice is decreasing and the route is becoming more accessible. William E. Butler, John Edward Fowler Distinguished Professor of Law, will reflect on issues related to the current legal regime. 

Tid og sted: 7. nov. 2017 12:0013:00, Petroleums- og energirettens møterom, DM østfløy, 1. etasje

Innledning ved Halfdan Mellbye, partner i Steenstrup Stordrange.

Dette belyses med utgangspunkt i den nye generelle reguleringen i produksjonsområdeforskriften, tildeling av lokalitetstillatelser og kontroll med utslipp i den forbindelse og reglene om lusekontroll.

Tid og sted: 7. nov. 2017 09:0017:00, Gamle Festsal, Domus Academica

This conference aims at discussing the history, legal implications, and legacy of the 1917 Russian Revolution on the Nordic countries

Tid og sted: 7. nov. 2017 09:0017:00, Gamle Festsal, Domus Academica

This conference aims at discussing the history, legal implications, and legacy of the 1917 Russian Revolution on the Nordic countries

Tid og sted: 31. okt. 2017 12:1513:00, Petroleums- og energirettens møterom, DMØ 1. et

Vitenskapelig assistent Ivar Gullbrand Nyhus presenterer sitt avhandlingstema

Tid og sted: 19. okt. 2017 10:0015:00, Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka"), Domus Media vestfløy, 2. etasje
Tid og sted: 3. okt. 2017 12:1513:00, Petroleums- og energirettens møterom, Domus Media østfløy, 1. etasje

Rune Løvås, Fiskeridirektoratet

Tid og sted: 2. okt. 2017 12:1513:00, Lødrups kjeller

Instituttleiar Ola Mestad inviterer alle NIFS-tilsette til felles lunsj.

Ola innleier om instituttet.

Det blir servert gode kaker og tid for tilbakespel

Tid og sted: 29. sep. 2017 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg DA

Paula Linnea Bäckdén ved Nordisk Institutt for Sjørett vil forsvare sin avhandling The Contract of Carriage - multimodal transports and unimodal regulations for graden Ph.d

Tid og sted: 29. sep. 2017 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. DA

Paula Linnea Bäckdén ved Nordisk institutt for sjørett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The Nature of International Mandatory Transport Rules

Tid og sted: 27. sep. 2017 09:0018:00, Stallen, Professorboligen i Universitetshaven

Et oppstartsseminar

Tid og sted: 26. sep. 2017 20:0021:45, Kulturhuset, Boksen

Dersom vi tar FNs bærekraftsmål alvorlig, i lys av kunnskapen vi har om planetens tålegrenser, må vi tenke helt nytt. Dette setter nye rammer for politikk og økonomi.

Tid og sted: 25. sep. 2017 18:0019:45, Kulturhuset, LAB

Forskning om straffenivået og folks holdninger til straff i Norge avslører at folk undervurderer grovt straffene domstoler gir. Likevel foreslår folk lavere straffer og mindre bruk av fengsel for underslag og heroinsmugling.

Tid og sted: 18. sep. 2017 11:0018:00, Domus Academica, Gamle Festsal

The conference addresses some of the most pressing issues in our time. The protection of the Rule of Law in Europe, the role of Europe's institutions, and the way forward after Brexit.

How is Norway to adapt?

Tid og sted: 5. sep. 2017 11:0013:00, Domus Media west wing, 2nd floor, "Kjerka"

The seminar is free and open to all. 

Please register by Monday 4 September

Tid og sted: 1. sep. 2017 13:0016:00, Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka"), Domus Media,

Vi gjentar suksessen for tredje år på rad og inviterer til den årlige Læringsmiljødagen

Et godt læringsmiljø er viktig for trivsel og studiekvalitet.

Vitenskapelig ansatte, lærere, stipendiater og vit.ass'er inviteres sammen med studentene på PIL-, ICTL- og MARL-programmene.

Etter det faglige programmet er det tapas og sosialt samvær i Kjerka

Tid og sted: 1. sep. 2017 09:1512:00, Stallen i Professorboligen

Professor Patricia Kameri-Mbote (University of Nairobi) and professor David Garland (New York University) give lectures on the occasion of receiving honorary doctoral degrees at the University of Oslo.