Arrangementer - Side 3

Tid og sted: 11. juni 2021 12:0013:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett arrangerer Forbrukerrettsfredag ca. en gang i måneden. Vi møtes til en times faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom.  

Tid og sted: 7. juni 2021 11:1515:00, zoom

Master i rettsvitenskap Irina Fodchenko ved Nordisk institutt for sjørett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Legal Framework for Offshore Petroleum Operations in the Barents Arctic

Portrait Julius Rumpf
Tid og sted: 4. juni 2021 13:0014:30, Zoom Webinar

PhD candidate Julius Rumpf at the Scandinavian Institute of Maritime Law is presenting his PhD project for midway assessment. 

You may attend by signing up for this webinar, please click the Zoom link below

Portret Julius Rumpf
Tid og sted: 4. juni 2021 13:0014:30, Zoom Webinar

Stipendiat Julius Rumpf ved Nordisk institutt for sjørett presenterer sitt doktorgradsprosjekt. 

Interesserte kan bivåne foregdraget ved å registrere seg til webinaret gjennom Zoom-lenken.

Tid og sted: 4. juni 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Innledning ved førsteamanuensis Catherine Banet og Thomas Muinzer.

The legislative proposal for a European Climate Law aims at enshrining into law the objective for the European Union to become climate-neutral by 2050 and establishing a framework for achieving this objective. The lunch seminar aims first at reviewing the proposal, based on the provisional agreement text. Second, the seminar will put the legislative proposal into perspective with national experiences from climate legislations.

Tid og sted: 4. juni 2021 10:0011:30, Link to digital meeting room below

With Associate Professor Yurika ISHII, National Defence Academy of Japan.

Tid og sted: 4. juni 2021, zoom

Master of Laws Irina Fodchenko will give a trial lecture for the degree of Ph.D on a prescribed topic, entitled: 

The EU-Russia investment regime in the petroleum/energy sector in light of EU restrictions on Russia, and Russian restrictions on EU  

Tid og sted: 3. juni 2021 12:0013:00, zoom-lenke nedenfor

Professor Christina Voigt innleder. Vi opplyser deltakerne om at vi vil gjøre opptak av denne digitale lunsjen, til bruk i en senere seminarrekke om klimarett.

Tid og sted: 28. mai 2021 12:0013:00, Teams

Webinaret er gratis og vil foregå digitalt via Microsoft Teams.

Denne ukens naturressurslunsj inngår i webinarprogrammet.

HUSK PÅMELDING

Tid og sted: 28. mai 2021 12:0013:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett sparker i gang "Forbrukerrettsfredag". Ca. en fredag hver måned inviterer vi til faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom. Det er gratis å delta og alle er velkomne.

Tid og sted: 28. mai 2021 10:0013:30, NB: Teams - HUSK PÅMELDING

I dette webinaret vil vi presentere hovedtrekk i rettshistorien for virkemiddel som har hatt som siktemål å omfordele verdier fra henholdsvis vannkraft- og petroleumsnæringen.

Særlig vil vi peke på rettslige utfordringer for å videreføre disse virkemidlene eller overføre virkemiddel til nye sektorer.

Tid og sted: 26. mai 2021 15:0017:00, Zoom

Et samarbeid mellom de juridiske fakultetene ved universitetene i Oslo (v/Oslo Senter for Kommersiell rett), Stockholm (v/Stockholm Centre for Commercial Law) og Århus (Aarhus BSS, Business and Social Sciences).

Tid og sted: 25. mai 2021 17:1519:00, Zoom-lenke nedenfor

Doktorgradsstipendiat Eirik Wold Sund og professor Ola Mestad innleder 

 

Tid og sted: 25. mai 2021 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/69412622888

Forskergruppen for marked, innovasjon og konkurranse (MIC) og Oslo senter for kommersiell rett inviterer til faglunsj.

Tid og sted: 21. mai 2021 13:1514:00, zoom-lenke nedenfor

Professor Christina Voigt innleder om den ferske dommen

Tid og sted: 18. mai 2021 12:1513:00, Zoom-lenke nedenfor

Stud.jur Torkell Sætervadet presenterer temaet for sin mastergradsavhandling.

Tid og sted: 11. mai 2021 12:1513:00, Zoom-lenke nedenfor

Doktorgradsstipendiat Annichen Kongsvik Sæteren presenterer temaet for sin doktorgradsavhandling 

Tid og sted: 7. mai 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Innledning ved førsteamanuensis Catherine Banet.

Image may contain: outer space, space station, satellite, astronomical object, space.
Tid og sted: 5. mai 2021 14:0015:30, Link to digital meeting room below

This webinar will address international law and governance challenges related to the security of global common spaces.

The focus will be on militarization of outer space and cooperation and rivalry in the Arctic. 

There will be time for questions and discussion after the presentations.

Tid og sted: 4. mai 2021 12:1513:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent Daniel Hagen presenterer temaet for sin mastergradsavhandling 

Tid og sted: 30. apr. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett Audun Nagelhus innleder om temaet for sin mastergradsavhandling

Image may contain: Cloud, Sky, Slope, Electricity, Overhead power line.
Tid og sted: 28. apr. 2021 16:0019:00, Zoom, link will be sent to registered attendees

Legal pathways towards climate neutrality and low carbon energy systems:  Norwegian perspectives

Tid og sted: 23. apr. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent Vegard Vaboen presenterer temaet for sin avhandling.

Tid og sted: 23. apr. 2021 12:0013:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett arrangerer Forbrukerrettsfredag ca. en gang i måneden. Vi møtes til en times faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom. 

Tid og sted: 20. apr. 2021 17:1519:00, Zoom-lenke nedenfor

Tonje C. Osmundsen, statsviter med doktorgrad i organisasjonsforskning fra NTNU, som har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter på akvakultur, og Jon Arne Grøttum, PhD i akvakultur fra NTNU og direktør for havbruk i Sjømat Norge, som vil dele praktiske erfaringer fra mange år i bransjen. Vitenskapelige assistenter Sigrd Østvik og Oskar Vegheim vil også presentere temaene for sine mastergradsavhandlinger