Arrangementer - Side 5

Tid og sted: 2. feb. 2021 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540 Passcode: 320033

Professor Knut Kaasen kommenterer den praktiske betydningen av HAB-dommen

Tid og sted: 29. jan. 2021 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/65159151890

Innleder: Jukka Mähönen, 

Tid og sted: 29. jan. 2021 12:0013:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett arrangerer Forbrukerrettsfredag ca. en gang i måneden. Vi møtes til en times faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom. 

Image may contain: outer space, space station, satellite, astronomical object, space.
Tid og sted: 27. jan. 2021 14:0015:30, Click for Zoom-meeting

Presentation by Johann Ruben Leiss, Associate Professor, Høgskolen i Innlandet, Lillehammer. Comment by Tobias Mahler , Professor, University of Oslo.

Please SIGN UP by 26 January and receive Leiss' paper upfront 

Tid og sted: 26. jan. 2021 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540 Passcode: 320033

Instituttleder Ola Mestad greier ut om instruksjonsrett for finansministeren og Stortinget

Tid: 25. jan. 2021 12:0013:30

Etter to seminarer om UNCITRALs arbeid med et nytt regelverk for forenklet voldgift, organiserer vi nå et webinar sammen med New York University Center for Transnational Litigation, Arbitration, and Commercial Law.

Tid: 21. jan. 2021 12:0013:30

Etter to seminarer om UNCITRALs arbeid med et nytt regelverk for forenklet voldgift, organiserer vi nå et webinar sammen med New York University Center for Transnational Litigation, Arbitration, and Commercial Law.

Bildet kan inneholde: briller, hake, eldre, rynke.
Tid og sted: 20. jan. 2021 12:0013:00, Zoom

Velkommen til formuerettsseminar ved professor Ernst Nordtveit, fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Tid og sted: 19. jan. 2021 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540 Passcode: 320033

Lars Rosenberg Overby presenterer temaet for sitt PhD-prosjekt, som blir til under vår nordiske sjørettsparaply.

Tid og sted: 15. jan. 2021 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/65159151890

Vitenskapelig assistent Audun Nagelhus innleder om temaet for sin mastergradsavhandling

Tid og sted: 12. jan. 2021 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540 Passcode: 320033

Vitenskapelig assistent Fredrik Tonholt presenterer temaet for sin avhandling.

Bildet kan inneholde: tekst, linje, parallell, maskin, ingeniørfag.
Tid og sted: 8. jan. 2021 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/65159151890

Nicolas de Sadeleer, presenterer den nye utgaven av boka si om miljøprinsipper.  Vi zoomer denne lunsjen i vårt faste møterom: https://uio.zoom.us/j/65159151890

Tid og sted: 8. jan. 2021 12:0013:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett sparker i gang "Forbrukerrettsfredag". Ca. en fredag hver måned inviterer vi til faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom. Det er gratis å delta og alle er velkomne.

Tid og sted: 15. des. 2020 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540 Passcode: 320033

Vitenskapelig assistent Eirin Tinnesand presenterer temaet for sin avhandling.

Tid og sted: 11. des. 2020 12:3014:00, Se zoom-lenke

Innledere: Ole Kr Fauchald, Geir Stenseth og Henrik Bjørnebye

Tid og sted: 8. des. 2020 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540 Passcode: 320033

Vitenskapelig assistent Vegard Vaboen presenterer temaet for sin avhandling.

Tid og sted: 4. des. 2020 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/65159151890

Innleder: Mads Greaker, Oslo Met

Tid og sted: 1. des. 2020 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540 Passcode: 320033

Vitenskapelig assistent Sophia Alexis Dyrby presenterer temaet for sin avhandling.

Tid og sted: 27. nov. 2020 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/65159151890

Fagdirektør NIM, Norges institusjon for menneskerettigheter Jenny Sandvig innleder

Tid og sted: 24. nov. 2020 17:3019:00, Webinar-lenke https://uio.zoom.us/j/63517697543

Vi inviterer til Havbruksrettsklubb-webinar 24. november 2020

kl. 17:30 -19:00

Vi zoomer denne klubben, du finner lenke nedenfor. 

Advokatfullmektig Markus A.B. Laurantzon og professor Finn Arnesen  innleder.

Innleggene er basert på deres kapittel i boken "Sjømatnæringen og Europa", som publiseres 9. november 2020, og på Laurantzons masteravhandling.

Instituttleder Ola Mestad er ordstyrer.

Velkommen!

Bildet kan inneholde: vindturbin, vindmølle, vind farm, himmel, vann.
Tid og sted: 24. nov. 2020 15:0016:30, https://uio.zoom.us/j/66796796784

Nordisk institutt for sjørett og Norsk forening for energirett har gleden av å invitere til digitalt fagmøte/energijuridisk klubb

Seniorrådgiverne Gro Caroline Sjølie og Håvard Hamnaberg (Olje- og energidepartementet) innleder med å gi en innføring i konsesjonssystemet i havenergilova og havenergiforskrifta. Dernest vil advokat og partner Håkon Sandbekk (Advokatfirmaet Selmer) gå nærmere inn på spørsmål om markedstilgang og nettilknytning for havvindinstallasjoner før advokat Anne Ulset (Equinor) diskuterer prosjektfinansiering og utbyggingskontrakter. Førsteamanuensis Catherine Banet (Nordisk institutt for sjørett, UiO) vurderer behovet for planlegging og samordning offshore samt EUs strategi for fornybar energi til havs.

Avslutningsvis åpner vi for spørsmål og diskusjon i plenum.

Tid og sted: 24. nov. 2020 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540 Passcode: 320033

Vitenskapelig assistent Sigrid Østvik presenterer temaet for sin avhandling.

Tid og sted: 20. nov. 2020 12:0013:30, https://uio.zoom.us/j/65159151890

Prof. emeritus Hans Chr. Bugge  vil innlede om naturvernets tidlige fase i Norge og vise utsnitt av et program i NRK, der naturvernspolitikk ble diskutert på TV nærmest for aller første gang. 

I debatten deltar blant annet daværende statsminister Per Borten og industriminister Sverre Walter Rostoft, generaldirektør i NVE Vidkunn Hveding, cand. jur. Jørgen Bjelke, cand. jur. Pål W. Lorentzen og vitenskapelig assistent Hans Christian Bugge

Bildet kan inneholde: person, ansikt, panne, hode, hake.
Tid og sted: 18. nov. 2020 12:0013:00, Zoom

Velkommen til faglunsj onsdag 18. november klokken 12. Her vil professor ved Universitet i Bergen og partner i Schjødt, Erik Monsen, holde et innlegg om temaet «Vinningsavståelseskrav ved overtredelse av lojalitetsplikter».

Tid og sted: 17. nov. 2020 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540

Vitenskapelig assistent Anders Rønningen presenterer temaet for sin avhandling.