Arrangementer - Side 7

Tid og sted: 22. mars 2019 12:0013:30, Domus Media østfløy, 1. etasje, møterom petroleums- og energirett

Innledning ved Ingrid Wang Andersen

Tid og sted: 15. mars 2019 12:0013:30, Domus Media west wing, Lødrups kjeller

Introduction by Professor Christina Voigt 

Tid og sted: 13. mars 2019 17:1519:00, Domus Media, Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka")

Innleder: Direktør i Nordisk Skibsrederforening, advokat Steinar Nyrud

 

Tid og sted: 13. mars 2019 12:0013:30, Domus Bibliotheca, meeting room Eckhoffs hjørne

Book launch - Astrid Kjeldgaard-Pedersen, Associate Professor, University of Copenhagen

Tid og sted: 8. mars 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Vitenskapelig assistent Sondre Nilsen Rødevand presenterer sin mastergradsavhandling

Tid og sted: 8. mars 2019 10:0015:00, Domus media, Kjerka
Tid og sted: 7. mars 2019 18:00, Frokostkjelleren ("Gymnastikkbygningen")

8.november kolliderte fregatten KNM Helge Ingstad med tankskipet Sola TS og siden har ulykken preget nyhetsbildet. Denne kvelden går vi inn i temaet og ser på hvilke rettslige spørsmål som reises når ulykker som denne inntreffer.

Tid og sted: 1. mars 2019 12:0013:00, Domus Media vestfløy, Lødrups kjeller

Innledning ved vitenskapelig assistent Helge Aslaksen Ravna

Tid og sted: 26. feb. 2019 17:1519:00, Domus Media, meeting room Lødrups kjeller, ground floor

Introduction by Prof. Filippo Lorenzon, Faculty of Law, Dalian Maritime University (People Republic of China) and Campbell Johnston Clark Ltd, London.

Comments by Prof. Erik Røsæg, University of Oslo

 

Tid og sted: 22. feb. 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innledning ved avdelingsleder i Miljøkrimavdelingen, Økokrim Hans Tore Høviskeland og førstestatsadvokat Tarjei Istad, d.s.

Tid og sted: 15. feb. 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innledning ved vitenskapelig assistent Mathias Røer Falch

Tid og sted: 13. feb. 2019 15:0016:00, Domus Media, East Wing, 1st floor, meeting room Petroleum and Energy Law

The research group for International Law and Governance invites you to this afternoon meeting with Professor Christina Voigt

Tid og sted: 12. feb. 2019 17:3019:00, Kjerka, 2. etg, Domus Media, Karl Johansgt. 47 (inngang vestfløy)

Vi inviterer til en ny havbruksrettsklubb med tittel: Fra attåtnæring til industri - formålet med konsesjonstildeling av oppdrettstillatelser i utvikling.

Tid og sted: 8. feb. 2019 12:0013:00, Domus Media østfløy møterom avd peetroleums- og energirett

Innledning ved førsteamanuensis Svenn Jensen, Oslo Met

Foredraget vil bli holdt på engelsk.

 

Tid og sted: 1. feb. 2019 12:0013:00, Domus Media, meeting room Dept for Petroleum and Energy Law, East wing 1st floor

Innledning ved postdoktor Viktor Weber

Tid og sted: 31. jan. 2019 12:0013:30, Domus Media, East Wing, 1st floor, meeting room Petroleum and Energy Law

We regret to inform you that this lunch seminar has been cancelled

Tid og sted: 25. jan. 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Postdoktor Eivind Junker, NTNU innleder om innholdet i den reviderte statlige planretningslinjen (SPR) for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning

Tid og sted: 23. jan. 2019 15:0017:00, Gamle festsal, Urbygningen

This is a seminar on the International Court of Arbitration for Sport (CAS) featuring the experienced CAS judge Christoph Vedder as the keynote speaker.

Bilde av CAS´ Hearing Room
Tid og sted: 23. jan. 2019 15:0017:00, Gamle festsal, Urbygningen

Med den erfarne CAS-dommeren Christoph Vedder som hovedinnleder gis vi et blikk inn i Den internasjonale voldgiftsretten for sport (CAS).

Tid og sted: 21. jan. 201922. jan. 2019, den Haag

Keep yourself updated with the latest EU energy law developments, deepen your knowledge and exchange experience with European colleagues.

Registration is now open on the NeVER website

Tid og sted: 18. jan. 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innledning ved Karoline Haug

Tid og sted: 17. jan. 2019 13:3018:00, Gamle Festsal, Det juridiske fakultet, Karl Johans gt. 47, Oslo

17 January 2019

Tid og sted: 15. jan. 2019 12:1513:00, Domus Media østfløy, 1.etasje, petroleums- og energirettens møterom

Innledning ved Henrik Inadomi, Senior Vice President Legal & Compliance i Kværner

Tid og sted: 11. jan. 2019 12:3013:30, Domus Media, Lødrups kjeller
Tid og sted: 4. jan. 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innleiing ved professor Ernst Nordtveit, UiB