Arrangementer - Side 8

Tid og sted: 13. des. 2018 12:1513:00, Domus Media østfløy, 1. etasje, møterom petroleums- og energirett

Dr. Justyna Nawrot teaches at the University of Gdańsk and is in the process of completing her habilitation (second doctoral degree) on maritime safety. She will discuss maritime safety as an emerging academic discipline (a system "in statu nascendi"). The direct objective of her project is a comparative analysis aiming at investigating whether the legal framework of maritime safety standards forms a distinctive, coherent legal system.

 

Tid og sted: 11. des. 2018 11:0016:00, Domus Media, Viggo Hastrøms sal ("Kjerka")

This seminar will seek to address some of the existing challenges for space law in the Norwegian, European and international perspective. We also wish to lay a foundation for future discussions of space law issues at the University of Oslo. Our speakers are Terje Wahl (Norwegian Space Center), Steven Freeland (Western Sydney University Law School), Alla Pozdnakova (Scandinavian Institute of Maritime Law), Katrin Nyman Metcalf (International Relations Committee of the European Space Agency), Alexander Soucek (European Space Agency), Kirsten Ullbæk Selvig (Ministry of Transport, Norway) and Mari Amanda Eldholm (European Centre for Space Law).

The seminar is open, but requires registration (closed Dec 2nd)  

Tid og sted: 7. des. 2018 12:0013:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Innledning ved førsteamanuensis Svenn Jensen, Oslo Met

Foredraget vil bli holdt på engelsk.

 

Tid og sted: 5. des. 2018 14:0015:00, Domus Media East Wing, meeting room at Dept for Energy and Petroleum Law

Professor Gideon Parchomovsky gives a talk 

Tid og sted: 4. des. 2018 17:3019:00, Kjerka, 2. etg, Domus Media, Karl Johansgt. 47 (inngang vestfløy)

Bjørn Sørgård vil  innlede om trafikklyssystemet, og vitenskapelig assistent Håvard Berntzen vil snakke spesielt om «rødt lys»-situasjonen. Til slutt åpnes det for spørsmål/diskusjon.

Tid og sted: 30. nov. 2018 12:0013:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Introduction byHarald Francke Lund, Head of Second Opinions, CICERO

Tid og sted: 27. nov. 2018 12:1513:00, Domus Media vestfløy, 2.etasje Kjer

Innleiing ved instituttleiar Ola Mestad

Tid og sted: 23. nov. 2018 12:0013:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Introduksjon ved Erling Eide

Tid og sted: 21. nov. 2018 17:1519:00, Doms Academica, Aud 4

Innledere: professor Alla Pozdnakova, NIFS, advokat Henrik Hagberg, Thommessen, advokatene Mats E. Sæther og Ola Granhus Mediås, Nordisk Legal Services

Seminar med påmelding og deltakeravgift.

Påmelding stengt 

Det er påfølgende bevertning etter seminaret.

Tid og sted: 16. nov. 2018 12:0013:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Stipendiat Hanna Christina Ahlström innleder

Tid og sted: 15. nov. 2018 14:0017:00, Rettshistorisk samling, Domus Bibliotheca 2.nd Floor

This seminar will mark the centenary and promote reflection on the impact of the First World War on the structure, content and character of international law. Speakers include Doctoral Research Fellow Jørgen Sørgard Skjold, Associate Professor Astrid Kjeldgaard-Pedersen, Professor Gentian Zyberi, Professor Geir Ulfstein and Researcher Halvard Leira, NUPI

Tid og sted: 14. nov. 2018 14:0016:00, Lødrups kjeller, University of Oslo Law Faculty, Karl Johans gate 47, Domus Media west wing

The seminar will discuss the situation of migration in the Central Mediterranean from different legal perpectives. 

Tid og sted: 9. nov. 2018 12:0013:00, Domus Media, møterommet på petroleums- og energirett, 1. etasje østfløyen

Innledning ved Froukje M. Platjouw , postdoc-stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett og forsker ved NIVA, seksjon vann og samfunn  

Tid og sted: 8. nov. 2018 17:0019:00, the Norwegian Nobel Institute, Henrik Ibsens gate 51

In cooperation with the Nobel Institute and the Global Policy Initative at Columbia University, New York, the Faculty's research group on International Law and Governance organizes an event to mark the launch of a Model International Mobility Convention and the implications of a comprehensive global mobility regime. 

Tid og sted: 6. nov. 2018 17:1519:00, Doms Media østfløy, 1. et., Auditorium 13

Foredragsholder: Odd-Harald B. Wasenden

Tid og sted: 2. nov. 2018 12:0013:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Innledning ved professor emeritus Hans Jacob Bull

Tid og sted: 16. okt. 2018 17:3019:00, Professorboligen, Universitetshagen, Karl Johansgt. 47.

 

1. Instituttleder Ola Mestad vil gi en orientering om prosjektet.

2. Professor emeritus Erling Eide innleder med en generell presentasjon om grunnrenten

3.  Advokat Liv Monica Stubholt, advokatfirmaet Selmer,  snakker om grunnrente i havbruksnæringen.

4. Spørsmål/diskusjon.

 

Tid og sted: 12. okt. 2018 12:0013:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Vitenskapelig assistent Håkon Plener Fredriksen innleder

Tid og sted: 10. okt. 2018 10:0014:00, Vegdirektoratets adresse: Brynsengfaret 6A

Seminar med presentasjon av masteroppgaver ved UiO

Tid og sted: 5. okt. 2018 12:0014:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Postdoc-stipendiat Nertila Kuraj innleder om sitt prosjekt, om regulering av syntetisk biologi (SynBio).

Dette tverrfaglige prosjektet tar for seg den miljømessige reguleringen av uforutsett risiko knyttet til syntetisk biologi.

Syntetisk biologi har som mål å bygge opp nye biologiske systemer som ikke eksisterer i naturen eller å gjøre om på eksisterende systemer fra begynnelsen. Synbio er et felt i rask utvikling, og det ligger i skjæringsfeltet mellom teknologi, matematisk modellering og biovitenskap.

Tid og sted: 28. sep. 2018 12:0013:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Innledere: Kirsti Strøm Bull, Geir Stenseth, Sondre Nilsen Rødevand og Håkon Plener Fredriksen (en dom hver)

 

Tid og sted: 26. sep. 2018 18:3019:30, Domus Media west wing, 2nd floor, Venue: Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka")

The Research Group on International Law and Governance is, together with the Norwegian branch of the International Law Association, pleased to welcome Professor Christian J. Tams, Chair of International Law at The University of Glasgow, to offer his reflections on international adjudication.

Tid og sted: 21. sep. 2018 12:0013:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Vitenskapelig assistent Morten Heide Feiring presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Tid og sted: 20. sep. 2018 12:1513:00, Domus Media vestfløy, 2. etasje Viggo Hagstrøms sal / "Kjerka"

Innledning ved professor Jonas Knetsch, CERCRID

 

Tid og sted: 19. sep. 2018 18:0019:15, Kulturhuset: LAB

I det offentlige ordskiftet blir muslimsk ungdom ofte assosiert med radikalisering. I debatten om islam får de høylytte stemmene gjerne mest plass. Under Forskningsdagene får den «tause majoriteten» av vanlige unge muslimer en stemme.