Senter for europarett 30 år

Senterets 30-årsjubileum - 10. desember 2019 

Påmelding til de faglige sesjonene er ikke nødvendig, men vi vil gjerne vite hvem som kommer til mat og sosialt samvær på Café Amsterdam etter det faglige programmet.

Påmeldingsfrist 1. desember. Prior tempore, potior jure

Senter for europarett, 30 år – jubileumsseminar

10. desember, Auditorium 4, Domus Academica (Urbygningen), Karl Johans gate 47.


0900 Åpning

ved professor Finn Arnesen, senterets leder de siste årene

0915 – 1030 Arbeidet med sakene i EFTA-domstolen og i Høyesterett.

Kan det fortelle oss noe om hvordan vi kan nyttiggjøre oss avgjørelsene?

Innledninger ved professor Ola Mestad (ad hoc dommer ved EFTA-domstolen) og dommer i Høyesterett Henrik Bull

Ordstyrer: Professor Tarjei Bekkedal

1045 – 1200 EØS og arbeidsmarkedet.

Innledninger ved advokat Hilde K. Ellingsen og forsker Hanna Furuseth

Ordstyrer: Stipendiat Siri Kildahl Venemyr


1200 – 1315 Pause

1315 – 1430 Ansvarsnormen ved brudd på reglene om offentlige anskaffelser.

Innledninger ved professor Finn Arnesen og advokat Karin Fløistad

Ordstyrer: Professor Erling Hjelmeng

1445 – 1600 Norge og europeisk integrasjon – noen institusjonelle aspekter

Professor Hans Petter Graver: Rettsstaten
Professor Tarjei Bekkedal: Gjennomføring av forordninger i lys av NAV-saken
Ordstyrer: Førsteamanuensis Stian Øby Johansen

1615 – 1730 Brexit and the EEA.

Introduction by Ambassador Rolf Einar Fife (TBC) and Professor Christophe Hillion
Moderator: Director of NUPI, Ulf Sverdrup

1730 Avrunding.

Professor Ole-Andreas Rognstad, senterets leder de neste årene

1800 Mat og sosialt samvær

Café Amsterdam, egenbetaling kr. 500 (tapas og drikke) = påmelding
f
rist 1. desember. Prior tempore, potior jure

Emneord: 30 år, jubileum
Publisert 11. nov. 2019 15:55 - Sist endret 11. aug. 2020 15:39