Reassuransekontrakter og boklansering

Nordisk institutt for sjørett inviterer til seminar om reassuranse i forbindelse med lanseringen av boka Reassuransekontrakter. Påmelding innen 08.06.2022

Bilde av bokomslaget.
Du kan lese mer om boka her: Reassuransekontrakter - Nordisk institutt for sjørett (uio.no)

Arrangementet er åpent og gratis, men av hensyn til planlegging av noe leskende, vil vi gjerne vite om du kommer ved at du melder deg på her: 

Påmelding

Program

14.00-14.10  
Åpning ved Finn Arnesen, professor og instituttelder ved Nordisk institutt for sjørett, og Trine-Lise Wilhelmsen, professor ved Nordisk institutt for sjørett.

14.10- 14.30 
Presentasjon av Amund Bjøranger Tørum: Reassuransekontrakter ved Advokat Stephan L. Jervell, Wiersholm.

14.30 -14.50 
Utviklingslinjer i det nordiske markedet for reassuranse ved Erik Rønningen, Reassuransemegler.

14.50-15.10
Rettskildesituasjonen ved fastleggelsen av den norske bakgrunnsretten for reassuransekontrakter – et praktisk perspektiv, illustrert med voldgiftspraksis ved Mads Schjølberg, Advokat,  BAHR.

15.10-15.30
Poseidon prinsippene i sjøforsikring, herunder betydningen for reassurandørene ved Sigvald Fossum, Gard.

Emneord: Reassuranse, boklansering
Publisert 20. mai 2022 16:05 - Sist endret 1. juni 2022 14:10