Onsdagsseminar: Compliance i shipping – hvordan navigere ?

Innleder: Direktør i Nordisk Skibsrederforening, advokat Steinar Nyrud

 

Emneord: Compliance, Sjørett
Publisert 16. jan. 2019 17:06 - Sist endret 17. jan. 2022 10:36