2020

Tidligere

Tid og sted: 13. feb. 2020 10:1511:45, Lødrups kjeller, Domus Media vest

Stipendiat Marie Meling ved Nordisk institutt for sjørett presenterer torsdag 13. februar sitt doktorgradsprosjekt med arbeidstittelen "Dekningsrett og samtykkekrav ved restrukturering av foretak. En analyse av norsk rett i møte med internasjonal rettsutvikling og markedspraksis".

Tid og sted: 15. jan. 2020 10:1511:45, Lødrups kjeller, Domus Media vest

Stipendiat Siri Kildahl Venemyr ved Senter for europarett presenterer onsdag 15. januar sitt doktorgradsprosjekt med arbeidstittelen "EØS-rettslige krav til nasjonale rettsvirkninger der forvaltningen har brutt en EØS-forpliktelse".

Tid og sted: 16. mai 2018 14:1515:45, Lødrups kjeller

Stipendiat Beate Fiskerstrand ved Nordisk institutt for sjørett presenterer sitt doktorgradsprosjekt.

Tid og sted: 31. mai 2017 09:0014:00, Det Norske Videnskaps-Akademi

Hva betyr oppdateringene av regelverket for Norge?

UiO Energi og Energi Norge inviterer til seminaret, som er gratis og åpent for alle. Påmelding er obligatorisk.

Tid og sted: 16. mars 2017 13:0014:30, Lødrups kjeller

Stipendiat Irina Fodchenko ved Nordisk institutt for sjørett presenterer sitt doktorgradsprosjekt.