Energimarkedet i EØS-området - nye rettslige og politiske utviklingstrekk

Hva betyr oppdateringene av regelverket for Norge?

UiO Energi og Energi Norge inviterer til seminaret, som er gratis og åpent for alle. Påmelding er obligatorisk.

Illustrasjon. Opphavsrett på UiOs nettsider

Gjennom EØS-avtalen er Norge godt integrert i EUs energimarked. Som et resultat av Energiunionen og EUs klima- og energimål, oppdateres nå regelverket for energimarkedet. Det betyr både nye muligheter og nye utfordringer for Norge.

Dette årlige seminaret tar for seg de rettspolitiske sidene av utviklingen gjennom foredrag fra akademia, forvaltning og næringsliv.

PROGRAM

09.15

Velkommen

Anders Elverhøi, direktør UiO:Energi, Knut Kroepelien, Juridisk rådgiver, Energi Norge

09.15-09.30

EUs vinterpakke - noen juridiske problemstillinger for Norge

Henrik Bjørnebye, professor UiO

09.30-10.15

Samarbeidsavtalen mellom Danmark og Tyskland om delvis åpning av nasjonale støtteordninger for solenergi

Dijana Dmitruk, juridisk rådgiver, Energistyrelsen, Danmark

10.15-11.00

ESAs praktisering av konkurranse- og statsstøtteregelverket på energiområdet

Christian Jordal, Senior Officer, ESA

11.00-11.15

Kaffe

11.15-12.00

Regulering av nettilknyting, marked og drift (Network Codes and Guidelines) – beslutningsprosedyrer og rettslig status

Astrid Skjønborg Brunt, juridisk fagdirektør, Statnett

12.00-12.45

Regulators tilrettelegging for markedsaktøreneKari Løchen, seksjonsleder, seksjon for energimarkedsrett, Elmarkedstilsynet, NVE

12.45-13.15 Lunsj

 

Arrangør

UiO Energi og Energi Norge
Emneord: Energirett, EØS og Europa
Publisert 17. mars 2017 05:45 - Sist endret 17. jan. 2022 10:36