Midtveisevaluering: Tredjepersoners erstatningsansvar for inngrep i kontraktsforhold

Stipendiat Beate Fiskerstrand ved Nordisk institutt for sjørett presenterer sitt doktorgradsprosjekt.

Kommentator: Advokat Are Stenvik, BA-HR.

Midtveisevalueringen ledes av Professor Ola Mestad, Nordisk institutt for sjørett.

Veileder: Professor Vibe Ulfbeck, Københavns universitet.

For disposisjon og tekstutkast, kontakt Beate Fiskerstrand.

 

Tredjepersoners erstatningsansvar for inngrep i kontraktsforhold

I norsk juridisk litteratur blir det i dag hevdet å eksistere et eller flere ansvarsgrunnlag som kan lede til erstatningsansvar for handlinger som kan kategoriseres som «utilbørlig tilskyndelse eller medvirkning til kontraktsbrudd», eller «utilbørlig inngrep i kontraktsforhold». Utover en tilsynelatende enighet om eksistensen av slike ansvarsgrunnlag, er de nærmere vilkårene og funksjonene til rettsgrunnlaget uavklarte.

Erstatningsrettslige ansvarsgrunnlag for medvirkning til kontraktsbrudd er hverken et nytt eller særnorsk fenomen. Opprinnelsen til slike ansvarsgrunnlag kan trolig spores tilbake til en rekke romerrettslige klager og de fleste europeiske land har ansvarsgrunnlag av denne typen. Komparative prosjekter har også konstruert felleseuropeiske modellregler som under nærmere forutsetninger pålegger tredjeparter erstatningsansvar for medvirkning til kontraktsbrudd. Til tross for at det derfor tilsynelatende hersker en viss grad av rettsenhet om eksistensen av slike ansvarsgrunnlag, varierer det nærmere innholdet og formuleringen av ansvarsgrunnlagene fra land til land.

Formålet med dette prosjektet er å forsøke å avklare hva denne rettsfiguren innebærer etter norsk rett: Hvordan kom disse rettstankene inn i norsk rett? Passer slike ansvarsgrunnlag inn i vår systematikk og er de tilstrekkelig begrunnet? Hva er i så fall de nærmere vilkårene for ansvar?
 

Emneord: tredjepersoner, erstatningsansvar, kontraktsforhold
Publisert 22. jan. 2018 12:52 - Sist endret 2. okt. 2020 15:53