Presentasjoner som holdes under seminaret

Presentasjonene som gis under seminaret gis ikke lenger ut i trykt versjon. Nedenfor finner du presentasjonene som holdes under seminaret. 

Presentasjonene er i pdf-format.

 

1. Fit for 55 - shipping i dag. Aktuelle spørsmål – rettslige implikasjoner

1.1 Innledning til temaet (Ellen Eftestøl).

1.2 Shipping foreslås innlemmet i EU´s utslippshandelssystem - hva blir det rettslige og økonomiske konsekvensene? (Ellen Eftestøl)

Diskusjonspanel:

- De store linjene

- Om bransjens - og IMO´s reaksjoner og strategier (Erik Røsæg)

- Om det arbeidet som pågår i BIMCO for å sikre "polluter pays" prinsippet" (Magne Andersen)

CII Compliance Clause for Time Charter Parties

BIMCO EEXI Clause

BIMCO ETSA Clause

2.  Norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann – diskusjon rundt et lovforslag

Her ligger lovforslaget: Forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann (pdf)

- Henrik Ringbom: Norska løne- och arbetsvillkor på fartyg i norska farvatten 

- Viggo Bondi: Forslag om innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip

- Lov om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann (Terje Hernes Pettersen)

- Maija Mattila:

3. Direktekrav i sjøforsikring – belyst med nordisk rettspraksis

3.1 Om likheter og ulikheter i de nordiske lands regler (Svante Johansson)

3.2 Forældelse af direkte krav i Danmark – Højesteret har talt (Camilla Søgaard Hudson)

3.3 Foreldelse av direktekrav i sjøforsikring etter norsk rett – noen særlige spørsmål (Fredrik Tonholt).

3.4 Stolt Commitment-sakene – strategiene, utfordringene, resultatet (Lilly Kathrin Relling)

4. Havvindprosjekter – i kontraktsrettslig, sjørettslig, forsikringsrettslig og i regulatorisk belysning

4.1 Det regulatoriske rammeverket for vindkraftparker til havs i EU og i Norden (Catherine Banet)

4.2 Innledning og oversikt – en funksjonell tilnærming (Amund Bjøranger Tørum)

4.3 Kontraktsrettslige utfordringer i design og byggefasen: Mangelen på standardkontrakter, utfordringer med «back-to-back», og betydningen av prosjektfinansiering (Søren Hornbæk Svendsen)

4.4 Forsikring av offshore vindmølleparker i design/bygge/driftsfasen – oversikt over kontraktspraksis (Jon Blønd Sørensen)

4.5 Bruken av installasjonsfartøy etc. – utvalgte kontraktsrettslige i sjørettens og entrepriserettens grenseland (Eirin Inderberg)

Merknader til foredragene (Stig Walle)

5. Nordisk tankeutveksling med stipendiater i sentrum

5.1 Effektivisering af passagerrettigheder – mål og midler (Lars Rosenberg Overby

5.2 Towards an effective regulatory framework for passenger rights in the European Union – Addressing legal issues and ambiguities (Maximilian Huemer)

5.3 Financing of sustainability transformation in international shipping - the how and who? - Recent development of the EU Sustainable finance strategy and its relation to shipping (Tupuna Manner)

5.4 Collision avoidance rules and their application to autonomous vessels (Ayoub Tailoussane)

 

 

 

 

 

 

Publisert 30. aug. 2022 12:44 - Sist endret 6. okt. 2022 00:01