Grenseoverskridende oljesøl fra petroleumsinnstallasjoner i Barentshavet

- Norske og russiske erstatningsregler og utmåling av miljøskade

Innledere:

Kristoffer Svendsen, forsker, Ph.D., K. G. Jebsen-senter for havrett, UiT

Salve Dahle, direktør, Akvaplan-niva, Tromsø

Illustrasjon: Colourbox.com

Publisert 28. sep. 2015 13:46 - Sist endret 28. sep. 2015 15:30