Digitalt fagmøte/webinar: "Monopol på utenlandskabler i EU/EØS-retten: Nasjonalt eierskap for å fremme en europeisk Energiunion?"

Stipendiat Julius Rumpf (Nordisk institutt for sjørett, UiO) innleder med en presentasjon av temaet. Deretter gir vi ordet til professor Leigh Hancher (Universitetet i Tilburg og Florence School of Regulation, European University Institute), advokat og partner Silke Goldberg (Herbert Smith Freehills) og advokat og partner Odd-Harald B. Wasenden (Arntzen de Besche Advokatfirma) for forberedte kommentarer. Etter presentasjonen og kommentarene åpner vi for spørsmål og plenumsdiskusjon.

Norsk forening for energirett og Nordisk institutt for sjørett har gleden av å invitere til digitalt fagmøte tirsdag 15. september kl. 15.00-16.

Temaet for møtet er «Monopol på utenlandskabler i EU/EØS-retten: Nasjonalt eierskap for å fremme en europeisk Energiunion?»

Flere europeiske land har opprettholdt lovfestede monopoler hvor enkeltaktører har enerett og plikt til å drive utenlandsforbindelser. To nyere saker kan bidra til å illustrere de juridiske spørsmålene som kan oppstå for slike monopoler: AQUIND-saken for ACER og diskusjonen i Norge knyttet til konsesjonssøknaden for NorthConnect. Hovedtemaet for møtet er hvorvidt monopolene for utenlandsforbindelser er forenlige med EU/EØS-retten.


Fagmøtet vil bli avholdt som et zoom webinar, hvor alle som ønsker å delta kan få lenke ved henvendelse på epost til professor Henrik Bjørnebye 

Det er ingen påmelding til webinaret.

Fagmøtet blir holdt på engelsk.

Vel møtt (om enn bare digitalt denne gangen)!

 

Med vennlig hilsen

Henrik Bjørnebye

Arrangør

Norsk forening for energirett og Nordisk institutt for sjørett
Publisert 3. sep. 2020 10:54 - Sist endret 14. sep. 2020 10:17