Prøveforelesning: Paula Linnea Bäckdén

Paula Linnea Bäckdén ved Nordisk institutt for sjørett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The Nature of International Mandatory Transport Rules

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Alf Petter Høgberg
 

Publisert 4. sep. 2017 15:17 - Sist endret 4. sep. 2019 10:34