Gjesteforelesninger og seminarer

Tidligere

Bildet kan inneholde: bygning, bildesign, gass, engineering, elektrisk blå.
Tid og sted: 18. okt. 2022 16:0018:30, Domus Media, Auditorium 13

Kom og hør hvordan det står til med innlemmelse av EU-rett i EØS-avtalen på området for energi. Både akademikere og bransjerepresentanter vil komme med innlegg.

Bildet kan inneholde: skjorte, kjole skjorte, slips, erme, skjegg.
Tid og sted: 2. sep. 2022 11:1512:30, "Kjerka", Domus Media vestfløy

Nordisk institutt for sjørett og Institutt for privatrett inviterer til et uformelt fellesseminar med Justitieråd jur.dr. Johnny Herre

Bildet kan inneholde: bygning, bildesign, gass, engineering, elektrisk blå.
Tid og sted: 23. aug. 2022 16:0019:00, Domus Media, Auditorium 13

The programme includes 4 presentations covering specific legal consequences of the war in Ukraine at different levels of the legal systems: international, EU and national.

The meeting is open, but we would appreciate if you would register your attendance. Please note: This will be a physical meeting only.

Bildet kan inneholde: naturlig landskap, verden, gjøre, landskap, lykkelig.
Tid og sted: 10. mars 2022 16:0018:30, Kvale Advokatfirma, Haakons VIIs gate 10

Den 1. juli 2008 ble ordningen med sjøforklaring erstattet av behandling i havarikommisjon. Debatten rundt denne endringen, og da særlig forholdet til bevissikring, gjør at vi ønsker å se nærmere på erfaringer med den etablerte ordningen.

Illustrasjon av utvinningtillatelser på norsk kontinentalsokkel.
Tid og sted: 1. mars 2022 17:1519:00, Auditorium 13, Domus Media, Karl Johans gate 47

Vilde Aggvin, vit.ass ved UiO og stipendiat ved Stortinget, innleder om temaet før vi åpner for spørsmål og diskusjon.

Brann i containerskip, Arabiahavet Brannen om bord på Mærsk Honam oppsto tirsdag ettermiddag, rundt klokken 16.20 norsk tid. Containerskipet lå da rundt 1650 kilometer sørøst for Oman i det arabiske hav(dansk TV 2)
Tid og sted: 17. nov. 2021 14:0019:00, Rådhusgaten 25, 0158 Oslo

The aim of the seminar is to provide in-depth presentations on topical issues, and at the same time provide a meeting-place for maritime law practitioners from the Nordic countries.

The hope is that this can become an annual event. The seminar will be conducted in English. More info here.

Tid og sted: 25. mai 2021 17:1519:00, Zoom-lenke nedenfor

Doktorgradsstipendiat Eirik Wold Sund og professor Ola Mestad innleder 

 

Tid og sted: 20. apr. 2021 17:1519:00, Zoom-lenke nedenfor

Tonje C. Osmundsen, statsviter med doktorgrad i organisasjonsforskning fra NTNU, som har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter på akvakultur, og Jon Arne Grøttum, PhD i akvakultur fra NTNU og direktør for havbruk i Sjømat Norge, som vil dele praktiske erfaringer fra mange år i bransjen. Vitenskapelige assistenter Sigrd Østvik og Oskar Vegheim vil også presentere temaene for sine mastergradsavhandlinger

Tid og sted: 16. mars 2021 17:1519:00, Zoom-lenke nedenfor

Professor Ole Kristian Fauchald innleder

Advokat Grunde Bruland holde en forberedt kommentar etter Ole Kristians innlegg.

Tid og sted: 26. feb. 2020 17:1519:00, Domus Media østfløy, Karl Johans gate 47, Auditorium 13

Innleder: Advokat Oscar Tiberg, Chouette advokatbyrå

Forberedt kommentar: Advokat Tom Rune Nilsen, NHO

Tid og sted: 28. okt. 2019 17:3019:00, Domus Academica, Gamle Festsal

Fagmøte Norsk forening for energirett i samarbeid med Nordisk institutt for sjørett/energijuridisk klubb fra ca. kl. 17.30 til 19.

Tid og sted: 9. okt. 2019 17:1519:00, Domus Media Østfløy, Aud 13

Innledere: Advokatene Trond Eilertsen og Herman Steen, Wikborg Rein 

Tid og sted: 20. juni 2019 15:0017:00, Domus Media østfløy, 1. et., Auditorium 13

Foredragsholder: Henrik Inadomi, dr. juris og juridisk direktør i Kværner.

Førsteamanuensis Herman Bruserud gir en forberedt kommentar.

VELKOMMEN TIL MINGLING FRA KL. 15:00, 

med faglig oppstart 15:30

Tid og sted: 24. apr. 2019 17:1519:00, Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka"), Domus Media, 2. etasje

Innledere:

Professor Geir Ulfstein og advokat Hallvard Østgård

Foredragsholdere: professor Tarjei Bekkedal, Senter for europarett og professor Henrik Bjørnebye, avdelingsleder ved Avdeling for petroleums- og energirett, Nordisk institutt for sjørett

I begynnelsen av februar skal Stortinget behandle spørsmålet om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs tredje energimarkedspakke og nødvendige endringer i norsk energilovgivning.

Innledning ved professor og studiedekan Erling Hjelmeng

Leterefusjonsordningen har til hensikt å fremme leting etter nye petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel. Ordningen innebærer at oljeselskaper som går med underskudd som følge av letekostnader kan få utbetalt skatteverdien av letekostnadene med en gang i stedet for å fremføre underskuddet. Miljøorganisasjonen Bellona har sendt en klage til EFTAs overvåkningsorgan (ESA), hvor de hevder at ordningen innebærer statsstøtte i strid med EØS-avtalen. ESA har nå innledet granskning av saken. Professor Erling Hjelmeng gir en nærmere gjennomgang av statsstøtteregler med henblikk på å diskutere om leterefusjonsordningen kan være i strid med EØS-avtalen.

Vi har gleden av å invitere til lanseringen av boken.

Advokatene Frithjof Herlofsen, Simonsen Vogt Wiig og Mads Haavardsholm, Thommessen vil presentere boken.

Deretter blir det lett servering.

Tid og sted: 21. mars 2017 09:3017:15, Theologisk eksamenssal, Domus Academica (urbygningen)

Scandinavian Institute of Maritime Law, PluriCourts and the Faculty of Law at the University of Oslo are co-hosting the Spring 2017 seminar of the Nordic Network on Investment Law. 

Tid og sted: 25. mai 0021 15:1525. mai 2021 16:30, Zoom-lenke nedenfor

Professor Henrik Bjørnebye (UiO), ph.d. Henriette Tøssebro og advokat Odd Stiansen (Statkraft) innleder om temaet før vi åpner for spørsmål og diskusjon.