Havbruksrettsklubb: Trafikklyssystemet som miljøreform

Professor Ole Kristian Fauchald innleder

Advokat Grunde Bruland holde en forberedt kommentar etter Ole Kristians innlegg.

Vi zoomer dette arrangementet: https://uio.zoom.us/j/64584920540  - Passcode: 320033

Fauchalds foredrag bygger på følgende publikasjon: Ole Kristian Fauchald, Miljøprinsipper og strategiske beslutninger – reform av norsk lakseoppdrett, Tidsskrift for rettsvitenskap nr. 2-3/2020, s. 264-305, se https://www.idunn.no/tfr/2020/02-03/miljoeprinsipper_og_strategiske_beslutninger_reform_av_nor

Saken som 25 oppdrettere på Vestlandet har anlagt mot staten, ble omtalt  i seminaret. I dag kom dom i saken. Staten ble frifunnet. Dommen kan du lese her:
Dom i Sogn og Fjordane tingrett 17.03.2021.

Masteroppgaver fra sjøretten publisert i skriftserien MarIus, ble brukt i prosedyren og Statens to advokater  var begge tidligere vit.ass.'er fra sjøretten 

 

 

Emneord: Havbruksrett, Havbruk
Publisert 11. feb. 2021 16:20 - Sist endret 17. jan. 2022 10:36