Havbruksrettsklubb: Samarbeid i havbruksnæringen

Tonje C. Osmundsen, statsviter med doktorgrad i organisasjonsforskning fra NTNU, som har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter på akvakultur, og Jon Arne Grøttum, PhD i akvakultur fra NTNU og direktør for havbruk i Sjømat Norge, som vil dele praktiske erfaringer fra mange år i bransjen. Vitenskapelige assistenter Sigrd Østvik og Oskar Vegheim vil også presentere temaene for sine mastergradsavhandlinger

Vi zoomer dette arrangementet her: 

https://uio.zoom.us/j/64584920540 

Passcode: 320033

Denne havbruksrettsklubben har tema samarbeid. Samarbeid i oppdrettsnæringen foregår på mange måter, og vi ønsker med denne havbruksrettsklubben å rette både et praktisk og juridisk blikk på noen av samarbeidsformene i næringen.

Vi er så heldige å ha med oss både Tonje C. Osmundsen, statsviter med doktorgrad i organisasjonsforskning fra NTNU, som har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter på akvakultur, og Jon Arne Grøttum, direktør for havbruk i Sjømat Norge, som vil dele praktiske erfaringer fra mange år i bransjen.

Osmundsen vil innledningsvis snakke litt overordnet om om samarbeidsaspektet i næringen, med utgangspunktet i artikkelen hennes «Shared waters – shared problems». Grøttum vil dele erfaringer om områdesamarbeid generelt, og om algeutbruddet i Nordland og Troms i fjor vår spesielt. 

I tillegg til dette vil også Sigrid R. Østvik og Oskar Vegheim, vitenskapelige assistenter ved Nordisk institutt for sjørett, redegjøre for ulik type rettslig regulering av samarbeid. Sigrid jobber med en avhandling om biosikkerhetssamarbeid i oppdrettsnæringen, mens Oskar skriver om avtaler om samdrift og samlokalisering.

Avslutningsvis åpnes det for diskusjon og spørsmål.

Tidsplan: 

17:15-17:30: Introduksjon ved Ola Mestad, Oskar Vegheim og Sigrid R. Østvik

17:30-17:50: Tonje C. Osmundsen, NTNU Samfunnsforskning: Samarbeid i oppdrettsnæringen med utgangspunkt i artikkelen "Shared waters - shared problems: The role of self governance in managing common pool resources"

17:50-18:00: Sigrid R. Østvik: Avtaler om biosikkerhetssamarbeid i oppdrettsnæringen

18:00-18:10: Oskar Vegheim: Avtaler om samdrift og samlokalisering

18:10-18:30: Jon Arne Grøttum, Sjømat Norge: Områdesamarbeid, særlig om algeutbruddet i Nordland og Troms

18:30-19:00: Spørsmål og diskusjon, Ola Mestad er ordstyrer

Sigrid Østvik skriver om 

Avtaler om biosikkerhetssamarbeid mellom aktører i oppdrettsnæringen.​ 

Oskar Vegheim skriver om

Samarbeid i oppdrettsnæringen: Hvilke rettslige konsekvenser har samdrifts- og samlokaliseringsavtaler, og hvordan spiller reguleringslovgivningen inn på rettsforholdet mellom partene.

 

Emneord: Havbruksrett, Havbruk
Publisert 11. feb. 2021 15:22 - Sist endret 3. sep. 2021 12:36