Petroleums- og energijuridisk klubb

Petroleums- og energijuridisk klubb (Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Møtene retter seg spesielt mot jurister innen olje- og energibransjen og holdes fire til seks ganger i året i Oslo og Stavangerområdet, her vanligvis i samarbeid med Norsk Olje og Gass. Møtene i Oslo holdes i Domus Media, Karl Johans gate 47 og starter vanligvis kl. 17 med sosialt samvær og lett servering.

 

Kommende

Bildet kan inneholde: bygning, bildesign, gass, engineering, elektrisk blå.
Tid og sted: 23. aug. 2022 16:0019:00, Domus Media, Auditorium 13

The programme includes 4 presentations covering specific legal consequences of the war in Ukraine at different levels of the legal systems: international, EU and national.

The meeting is open, but we would appreciate if you would register your attendance. Please note: This will be a physical meeting only.

Tidligere

Illustrasjon av utvinningtillatelser på norsk kontinentalsokkel.
Tid og sted: 1. mars 2022 17:1519:00, Auditorium 13, Domus Media, Karl Johans gate 47

Vilde Aggvin, vit.ass ved UiO og stipendiat ved Stortinget, innleder om temaet før vi åpner for spørsmål og diskusjon.

Tid og sted: 28. okt. 2019 17:3019:00, Domus Academica, Gamle Festsal

Fagmøte Norsk forening for energirett i samarbeid med Nordisk institutt for sjørett/energijuridisk klubb fra ca. kl. 17.30 til 19.

Tid og sted: 20. juni 2019 15:0017:00, Domus Media østfløy, 1. et., Auditorium 13

Foredragsholder: Henrik Inadomi, dr. juris og juridisk direktør i Kværner.

Førsteamanuensis Herman Bruserud gir en forberedt kommentar.

VELKOMMEN TIL MINGLING FRA KL. 15:00, 

med faglig oppstart 15:30

Foredragsholdere: professor Tarjei Bekkedal, Senter for europarett og professor Henrik Bjørnebye, avdelingsleder ved Avdeling for petroleums- og energirett, Nordisk institutt for sjørett

I begynnelsen av februar skal Stortinget behandle spørsmålet om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs tredje energimarkedspakke og nødvendige endringer i norsk energilovgivning.

Innledning ved professor og studiedekan Erling Hjelmeng

Leterefusjonsordningen har til hensikt å fremme leting etter nye petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel. Ordningen innebærer at oljeselskaper som går med underskudd som følge av letekostnader kan få utbetalt skatteverdien av letekostnadene med en gang i stedet for å fremføre underskuddet. Miljøorganisasjonen Bellona har sendt en klage til EFTAs overvåkningsorgan (ESA), hvor de hevder at ordningen innebærer statsstøtte i strid med EØS-avtalen. ESA har nå innledet granskning av saken. Professor Erling Hjelmeng gir en nærmere gjennomgang av statsstøtteregler med henblikk på å diskutere om leterefusjonsordningen kan være i strid med EØS-avtalen.

Tid og sted: 21. mars 2017 09:3017:15, Theologisk eksamenssal, Domus Academica (urbygningen)

Scandinavian Institute of Maritime Law, PluriCourts and the Faculty of Law at the University of Oslo are co-hosting the Spring 2017 seminar of the Nordic Network on Investment Law. 

Tid og sted: 27. mai 0021 15:1525. mai 2021 16:30, Zoom-lenke nedenfor

Professor Henrik Bjørnebye (UiO), ph.d. Henriette Tøssebro og advokat Odd Stiansen (Statkraft) innleder om temaet før vi åpner for spørsmål og diskusjon.