Petroleumsjuridisk klubb: Leterefusjonsordningen på norsk kontinentalsokkel og EØS-avtalens statsstøtteregler

Innledning ved professor og studiedekan Erling Hjelmeng

Leterefusjonsordningen har til hensikt å fremme leting etter nye petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel. Ordningen innebærer at oljeselskaper som går med underskudd som følge av letekostnader kan få utbetalt skatteverdien av letekostnadene med en gang i stedet for å fremføre underskuddet. Miljøorganisasjonen Bellona har sendt en klage til EFTAs overvåkningsorgan (ESA), hvor de hevder at ordningen innebærer statsstøtte i strid med EØS-avtalen. ESA har nå innledet granskning av saken. Professor Erling Hjelmeng gir en nærmere gjennomgang av statsstøtteregler med henblikk på å diskutere om leterefusjonsordningen kan være i strid med EØS-avtalen.

Foto: Helikopterdekket på Grane (Harald Pettersen, Statoil)

Kjernen i foredraget vil være å redegjøre for de relevante vurderingstemaene i art 61 nr 1 og antyder hvordan leterefusjonsordningen kan bli vurdert. Kort også om konsekvensene av at tiltaket ikke er notifisert dersom det skulle utgjøre statsstøtte. Det er i så fall ganske store beløp det er snakk om og tilbakebetaling er nok ingen enkel sak.

Emneord: EØS-rett
Publisert 27. okt. 2017 13:34 - Sist endret 14. juli 2018 12:00