Petroleums- og energijuridisk klubb: Konkurranse mellom kraftbørser iht CACM forordningen

Foredragsholder: Odd-Harald B. Wasenden

Om foredragsholderen:
Odd-Harald B. Wasenden er advokat i Wiersholm og har de siste årene bistått Statnett blant annet med implementering av "Network codes under tredje energimarkedspakke

 

Kommisjonsforordning 1222/2015 om "capacity allocation and congestion management" introduserer konkurranse mellom markedsplasser. Markedsplassen har viktige funksjoner i driften av kraftmarkedet og flere markedsplasser i samme område medfører ganske omfattende reguleringsbehov. I foredraget belyses særlig de ulike rollene og funksjonene som skal ivaretas og som nå allokeres på en ny måte.

 

Emneord: Energirett
Publisert 14. juli 2018 12:11 - Sist endret 12. okt. 2018 15:40