Energijuridisk fagmøte: Forholdet mellom anleggskonsesjon etter energiloven og MTA-/detaljplan ved vindkraftutbygginger

Fagmøte Norsk forening for energirett i samarbeid med Nordisk institutt for sjørett/energijuridisk klubb fra ca. kl. 17.30 til 19.

Temaet for møtet er forholdet mellom anleggskonsesjon etter energiloven og MTA-/detaljplan ved vindkraftutbygginger. 

Herunder vil vi diskutere behovet for endringer i regelverk og forvaltningspraksis for å ivareta de ulike interessene som melder seg ved spørsmål om utbygging.

 

Kristin Bjella (partner, Advokatfirmaet Hjort) holder en innledning om temaet. Deretter får vi forberedte innlegg fra et panel bestående av Inge Lorange Backer (professor, UiO), Ingunn Å. Bendiksen (direktør, Tilsyn og beredskap, NVE), Caroline Lund (partner, Advokatfirmaet Lund & Co) og Jon Rabben (partner, Advokatfirmaet Wiersholm). Etter innleggene fra paneldeltakerne har vi satt av god tid til spørsmål og plenumsdiskusjon.

 

De som er interessert i å bli medlemmer i energirettsforeningen bes sende en kort bekreftelse med kontaktinfo til Maren Lervik, maren.lervik@student.jus.uio.no, slik at vi kan etablere en egen e-postliste.

Arrangør

Nordisk institutt for sjørett og Norsk forening for energirett
Emneord: Energirett
Publisert 13. sep. 2019 13:33 - Sist endret 25. okt. 2019 10:35