Suksessive konsesjoner

Professor Henrik Bjørnebye (UiO), ph.d. Henriette Tøssebro og advokat Odd Stiansen (Statkraft) innleder om temaet før vi åpner for spørsmål og diskusjon.

Fagmøtet avholdes via Zoom på lenke: https://uio.zoom.us/j/65204976714.

Påmelding er ikke nødvendig.

Konsesjonssystemene for utbygging av vindkraft på land og til havs, vannkraft og petroleum har til felles at virksomheten krever flere suksessive tillatelser. Temaet for fagmøtet er konsesjonærens rettigheter og skrankene for konsesjonsmyndighetene i fasen hvor det er gitt konsesjon, men hvor de detaljerte planene ennå ikke er godkjent. Planene vil da ofte møte motstand, for eksempel fordi de oppfattes å fravike det tiltaket som ble konsesjonsgitt, det er kommet til nye interesser, eller den generelle holdningen til virksomheten er endret etter at konsesjon ble gitt. Hvilke rammer gjelder for godkjennelse av de etterfølgende planene i slike situasjoner? Professor Henrik Bjørnebye (UiO), ph.d. Henriette Tøssebro og advokat Odd Stiansen (Statkraft) innleder om temaet før vi åpner for spørsmål og diskusjon.

Vel møtt!

 

Arrangør

Nordisk institutt for sjørett og Norsk forening for energirett
Emneord: Konsesjoner, Energirett
Publisert 24. mai 2021 21:15 - Sist endret 24. mai 2021 22:36