Onsdagsseminar: miljøinsentiver i kontraktsretten - Har grønn transportpolitikk kontraktsrettslige konsekvenser?

Professor Ellen Eftestol-Wihelmsson diskuterer om klimamålsettningene kan og bør påvirke kontraktsretten, samt ulike metoder som kan utnyttes.

Illustrasjon: insentiv-gulrot (Colourbox)

Illustrasjon: insentiv (Colourbox)

 

Grønne transporter, nullutslipp, biogass, ny-teknologi, el-biler mm.

Klima og miljø er på dagsorden og transportnæringen tilpasser seg i varierende tempo.
For det meste handler det om tekniske løsninger og eventuelle klimaskatter og -avgifter. Spørsmålet som diskuteres er om også kontraktsrettslige regler kan bidra till den ønskede utviklingen mot en bærbar transportindustri.

Emneord: onsdagsseminar
Publisert 2. jan. 2017 09:28 - Sist endret 17. jan. 2017 15:05