Postseminar: Næringslivets muligheter i Nordområdene

Nordisk institutt for sjørett og advokatfirmaet Selmer ønsker velkommen til seminar

Havnen i Ny Ålesund

 Foto: Yngve Vogt (UiO bildearkiv)

Etter seminaret vil det bli bevertning

Emneord: Postseminar
Publisert 17. mars 2017 22:12 - Sist endret 13. mai 2019 12:47