Fiskeri og havbruk: hvor ligger de rettslige problemene?

Et oppstartsseminar

"Fiskeriene har i årtier, først og fremst i den hensikt å verne og utnytte ressursene best mulig, vært gjenstand for regulering. Rettslige konsekvenser av endringer i forvaltningsregime har sjelden eller aldri vært analysert før endringer gjennomføres, sjelden også i ettertid … Fiskerirett som rettsområde har ikke vært gjenstand for samlet behandling, og det er knyttet uklarhet til rekkevidden av flere sentrale lovbestemmelser … " (Arild O. Eidesen i NOU 2016: 26 s. 98)

 

0900‑0915          

Presentasjon av prosjektet NORFISK 2020 (Ola Mestad)

 

Det internasjonale perspektiv

0915‑0940          

Det internasjonale og regionale regime (Havretts- og miljøkonvensjoner, det regionale kvoteregime). (Tore Henriksen, Tromsø)

0940‑0955          

Nordområdene, herunder særspørsmål knyttet til Svalbard og Jan Mayen (Irene Dahl, Tromsø)

0955-1020          

EU/EØS-perspektivet for fiskerier og havbruk (Finn Arnesen, Oslo)

    

1020-1035           Kaffe

 

De nasjonale reguleringer

1035-1100          

Fiskeriene: Hvem kan delta? (Senad Saric, Oslo)

1100-1130          

Fiskeriene: Kvoter og konsesjoner (Advokat Tore Fjørtoft, Oslo)

1130-1200          

Havbruk: Samspillet på myndighetssiden ved konsensjoner (Advokat Mads Iversen, Oslo)

1200-1220         

Havbruk: Trafikklyssystemet: innhold og utfordringer (Advokat Halfdan Mellbye, Oslo)

 

1220‑1300           Lunsj

 

Omsetning av fisk

1300‑1330          

Plikter knyttet til levering og aktivitet (Benedikte M. Høgberg, Oslo)

1330‑1400          

Omsetning – monopol og avtalefrihet (Sigrid Eskeland Schütz, Bergen)

 

1400‑1420           Kaffe

 

Finansiering

1420‑1450          

Havbruk: (Thor Falkanger, Oslo)

1450‑1520          

Fiskerier: (Advokat Jo Stokke, Oslo)         

 

Sivilrettslige og strafferettslige sanksjoner

1520‑1550         

Er sanksjonene i fiskeri og havbruk hensiktsmessige? (Advokat Brynjar Østgård, Tromsø/Oslo)

 

Avslutning

1550‑1600          

Veien videre (Hans Jacob Bull, Oslo)

1600‑1610         

Det nordiske fellesskapet (Gudmundur Sigurdsson, Reykjavik)

1610‑1800           "Mingling" med noe "attåt"

 

Emneord: Fiskeri, Havbruk
Publisert 7. sep. 2017 10:27 - Sist endret 30. okt. 2018 14:55